De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vernieuwde zorg: inzet van vrijwilligers en mantelzorgers onbetaalbaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vernieuwde zorg: inzet van vrijwilligers en mantelzorgers onbetaalbaar

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is nagegaan hoe vrijwilligers en mantelzorgers in de somatische verpleeghuiszorg kunnen worden ingezet en wat zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Het doel was zodoende de kwaliteit van leven van de verpleeghuisbewoners te optimaliseren.

De resultaten laten ten eerste zien dat wetgeving, richtlijnen en protocollen vrijwilligerswerk en de taken van mantelzorgers nauwelijks beperken. Vrijwilligers en mantelzorgers mogen alle werkzaamheden uitvoeren waarin zij bekwaam zijn. Mantelzorgers kunnen niet worden verplicht om zorg te verlenen. Ten tweede is gebleken dat het huidige takenpakket van vrijwilligers bij de opdrachtgever kan worden verbreed. De takenlijst die zij voor mantelzorgers hanteert, is al omvangrijk. Ten derde kan worden geconcludeerd dat bewoners diverse en per bewoner unieke wensen en behoeften hebben als het gaat om het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers. Hieraan tegemoetkomen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven die bewoners ervaren. Ten vierde is naar voren gekomen wat vrijwilligers en mantelzorgers nodig hebben om betrokken te blijven. Bij vrijwilligers gaat het om keuzevrijheid in de taken, het uitvoeren van werkzaamheden die bij hen passen, goede communicatie en het krijgen van waardering. Voor mantelzorgers geldt dat een goede afstemming van de taken, prettige samenwerking met professionals, goede communicatie en informatievoorziening, waardering, ondersteuning en een goede sfeer in het verpleeghuis belangrijk zijn. Tot slot kan worden gesteld dat professionals ten opzichte van vrijwilligers en mantelzorgers de rol van samenwerkingspartner hebben. Voor een optimale samenwerking is het van belang dat zij vrijwilligers en mantelzorgers op passende wijze ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingVerpleegkunde
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk