De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondanks alles blijft het toch mijn moeder

Een kwalitatief onderzoek naar de balans van geven en ontvangen tussen volwassenen met FAS/D en biologische moeders vanuit contextueel perspectief

Open access

Rechten:

Ondanks alles blijft het toch mijn moeder

Een kwalitatief onderzoek naar de balans van geven en ontvangen tussen volwassenen met FAS/D en biologische moeders vanuit contextueel perspectief

Open access

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond: ten gevolge van alcohol gebruik tijdens de zwangerschap kan bij een kind Foetaal Alcohol Syndroom en Spectrum Disorders (FAS/D) optreden. Deze hersenaandoening is onherstelbaar, ook in de volwassenheid moet men met de gevolgen leren leven. Biologische moeders worstelen met een schuldvraag. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen op de relationele-ethische patronen bij volwassenen met FAS/D in relatie tot hun biologische moeder, om zo mogelijk bronnen van herstel te onderzoeken waaruit zij duurzame relaties kunnen aangaan. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: hoe beschrijven de volwassenen met FAS/D hun relatie met hun biologische moeder op de balans van geven en ontvangen? Methode: Eerst werd er een literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens werden acht volwassenen met FAS/D geïnterviewd. Ten slotte werden de resultaten voorgelegd aan een expert. Resultaten: De resultaten laten zien dat volwassenen met FAS/D behoefte hebben om een open dialoog te voeren met hun moeders over het alcoholgebruik. Als in dit gesprek de omstandigheden worden besproken waardoor de biologische moeder alcohol is gaan misbruiken kan dit tot begrip leiden bij de volwassenen met FAS/D. Hier liggen dan ook mogelijkheden om aan elkaar te geven en te ontvangen in een wederzijdse relatie. Dit zijn mogelijke bronnen van herstel en groei. Verder blijkt uit dit onderzoek dat het belangrijk is dat betrokken hulpverlening kennis heeft van FAS/D. Een FAS/D informed netwerk draagt bij aan een positiever ontwikkelingsperspectief en functioneren van een volwassene met FAS/D.

Toon meer
OrganisatieChristelijke Hogeschool Ede
OpleidingSocial Work
Master Contextuele Benadering in de Hulpverlening
Datum2023-08
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk