De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Alcoholpreventie en -voorlichting binnen Praktijkcollege Tilburg: op welke manier kan Praktijkcollege Tilburg in deze tijd haar leerlingen stimuleren tot verantwoord alcoholgebruik?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Alcoholpreventie en -voorlichting binnen Praktijkcollege Tilburg: op welke manier kan Praktijkcollege Tilburg in deze tijd haar leerlingen stimuleren tot verantwoord alcoholgebruik?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Praktijkcollege Tilburg onderwijst en begeleidt leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 18 jaar, met een IQ tussen de 55-60 en 80 en een leerachterstand van minstens drie jaar op de leergebieden Nederlands en rekenen. Praktijkcollege Tilburg richt zich op het voorbereiden van leerlingen op een zelfstandige plaats in de maatschappij. De zelfredzaamheid en persoonlijke ontplooiing richt zich niet alleen op werk, maar ook op de domeinen wonen, vrije tijd en maatschappij. In het praktijkonderwijs wordt ernaar gestreefd om de theoretische aspecten zoveel mogelijk in praktijk terug te laten komen.

Binnen dit onderzoeksverslag wordt aandacht besteed aan alcoholvoorlichting en -preventie binnen Praktijkcollege Tilburg. Het is mijn inziens van belang dat zowel school, ouders als gemeenschap de verantwoordelijkheid op zich nemen hun nageslacht zorgvuldig te informeren over alcohol(gebruik). Tijdens mijn afstudeerstage constateerde ik dat er weinig aandacht was voor structurele alcoholvoorlichting en -preventie. De grote media-aandacht omtrent de huidige, kritieke maatschappelijke norm die in Nederland heerst betreffende alcoholgebruik onder jongeren. Alsook mijn voornoemde constatering en mijn ervaring met de doelgroep van de school leidde tot het indienen van een onderzoeksvoorstel. De onderstaande onderzoeksvraag is hieruit voortgekomen:

"Op welke manier kan Praktijkcollege Tilburg in deze tijd haar leerlingen stimuleren tot verantwoord alcoholgebruik?"

In dit verslag wordt zowel de literatuurstudie als het praktijkonderzoek beschreven dat vooraf is gegaan aan het schrijven van een advies met betrekking op bovenvernoemde vraag. Het literatuuronderzoek wordt beschreven in hoofdstuk 1 tot en met 4. Aan het einde van elk hoofdstuk is een samenvatting/conclusie te lezen. In het eerste hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van Praktijkcollege Tilburg. In de volgende drie hoofdstukken wordt de noodzaak beschreven van gedegen alcoholvoorlichting en -preventie voor iedere adolescent, maar in het bijzonder voor de leerlingen van Praktijkcollege Tilburg. Zij hebben veelal een licht verstandelijke beperking en een minder stabiel thuisfront. Het belang van de rol van school, betreffende alcoholvoorlichting en -preventie, voor deze doelgroep komt duidelijk naar voren. In hoofdstuk 4 wordt beschreven dat de huidige mogelijkheden betreffende alcoholvoorlichting en -preventie voor deze doelgroep zowel bij Praktijkcollege Tilburg als bij het Trimbos-instituut, STAP, Novadic-Kentron en de GGD gering zijn. In hoofdstuk 5 wordt de opzet van het praktijkonderzoek beschreven Binnen het praktijkonderzoek wordt er door medewerkers van Praktijkcollege Tilburg gezocht naar een manier om binnen Praktijkcollege Tilburg vorm te geven aan alcoholvoorlichting en -preventie ten behoeve van de leerlingen. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en in hoofdstuk 7 volgen de conclusie en aanbevelingen.

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat Praktijkcollege Tilburg niet ontevreden is over de huidige alcoholvoorlichtings- en preventiemogelijkheden. Echter kan geconcludeerd worden dat het beter zou zijn als er meer aandacht aan besteed zou worden aan alcoholvoorlichting en het een gestructureerde vaste vorm zou krijgen binnen het onderwijs. Naar aanleiding van de resultaten uit zowel het literatuur- als het praktijkonderzoek worden er door de onderzoeker conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk