De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderbetrokkenheid verbeteren door middel van een oudergroepsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderbetrokkenheid verbeteren door middel van een oudergroepsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek vond plaats op een basisschool in de gemeente X. De respondentengroep bestond uit veertig ouders van twintig groep 8-leerlingen. Uit statistieken van schooljaar 2015-2016 bleek dat ouders over het algemeen betrokken zijn bij hun kind (De Groen, 2015). In de onderzoekscontext werd voor de onderzoeker zichtbaar dat deze ouderbetrokkenheid traditionele vormen aanneemt: hier wordt gerefereerd aan ouderbetrokkenheid 2.0 (De Vries, 2015). Hierin wordt volgens De Vries (2015) informatie gezonden tussen ouders en school, zonder te spreken van interactief contact. Dit is in tegenstelling tot ouderbetrokkenheid 3.0, waarin de afstemming en optimalisatie van omgaan met leerlingen thuis en op school wordt bedoeld (De Vries, 2015). Dit met als doel het welzijn en de leerresultaten van leerlingen te optimaliseren (Bokdam, Tom, Berger, Smit, & Van Rens, 2014). Uit onderzoek van Jacobs (2008) blijkt dat kwalitatief goede communicatie tussen ouders en school wordt gezien als de kern van effectieve ouderbetrokkenheid. Naar aanleiding van de probleemstelling en het theoretisch kader werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe kan ik als leerkracht door middel van een interventie binnen de factor communicatie ouderbetrokkenheid verbeteren?’. Er is onderzoek gedaan naar het effect van oudercontacten op maat. De onderzoeksstrategie is in de vorm van actieonderzoek, waarbij een enquête als meetinstrument is ingezet. Uit interviews met respondenten heeft de onderzoeker informatie verkregen die overzichtelijk in een document verwerkt is: het ‘oudergroepsplan’. Aan de hand van de interviewgegevens heeft de onderzoeker verschillende activiteiten uitgevoerd. Uit de resultaten bleek dat zeven respondenten zich na de interventie meer betrokken voelen bij hun kind. Daarbij heeft de onderzoeker uit de resultaten aandachtspunten gehaald waarmee de onderzoekcyclus herhaald kan worden. De onderzoeker is systematisch bezig geweest met het onderzoeken en verbeteren van de onderzoekscontext (Schuman, Montesano, & De Lange, 2010). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de afstemming op communicatiebehoeften invloed heeft op ouderbetrokkenheid

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk