De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Sterk in Spelling

spellingsverbetering in groep 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Sterk in Spelling

spellingsverbetering in groep 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"
De leerkracht kan het spellingsniveau, van de kinderen die op CITO spelling Medio 5 een lage C scoren, verbeteren.
Uit onderzoek blijkt dat er goede spellingsinstructie wordt gegeven, maar dat het directe instructiemodel niet volledig wordt gevolgd. Het handelingsgericht werken (vlg. 1-zorgroute) is nog niet ingevoerd en de leerkrachten kunnen op dat punt handelingsbekwamer worden. Van belang is dat de leerkrachten ook van elkaar willen leren en openstaan voor intervisiemomenten. Het is belangrijk om voortaan de onderwijsbehoefte van de kinderen te analyseren door gesprekken met de kinderen en het observeren van hen in de klas. Daarbij kan het indelen van de kinderen vanuit het groepsoverzicht naar het groepsplan een belangrijk instrument vormen.
Uit het onderzoek is verder naar voor gekomen dat het belangrijk is welke begeleidingsvorm wel of niet werkt bij de spelling"zwakke"kinderen. Ik kan stellen dat naarmate de kinderen met meer plezier werken de resultaten ook beter zijn. Het werken met de Bloonlijst en het auditieve woorddictee is interactief met de leerkracht en een medeleerling en krijgt de voorkeur van de kinderen voor spellingsbegeleiding.
Verder blijkt dat het gedurende het hele proces van belang is om te weten hoe de kinderen de extra spellingsbegeleiding ervaren. Op tijd evalueren tijdens de begeleiding en niet alleen daarna.

Maak kinderen sterk door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften, dan worden zij ook sterk in spelling!
"

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk