De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het vak Drama als middel staat sinds vier jaar op de lessentabel van de school waar ik werk: een reguliere VMBO G/T school met een hoge prioriteit voor zorg en begeleiding. Het vak is ingevoerd vanuit de vooronderstelling dat het goed zou zijn voor de sociale vaardigheid van leerlingen. Het vak Drama als middel heb ik ontwikkeld en door de jaren heen bijgesteld op basis van evaluatie, reflectie, feedback van collega's en leerlingen, voortschrijdend inzicht en actuele ontwikkelingen. Mijn onderzoek focust op de vraag of de vooronderstelling klopt. De onderzoeksvraag luidt dan ook: "Wat is het effect van het vak Drama als middel op de sociale vaardigheid van brugklasleerlingen van een school voor VMBO G/T?" In het onderzoek wordt eerst naar antwoorden gezocht middels literatuurstudie. Het belang van spel voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheid wordt beschreven en gekoppeld aan drama en Drama als middel. Leerlingen van drie brugklassen zijn vervolgens bevraagd. De helft van deze leerlingen volgde het vak Drama als middel terwijl de andere helft het vak verzorging kreeg en de controlegroep vormde. Alle leerlingen kregen tijdens de nulmeting een stellingenlijst voorgelegd die voor dit doel is gemaakt. Na afloop van de lessen vulden alle leerlingen opnieuw de stellingenlijst in. Daarnaast kregen de leerlingen die Drama als middel volgden een open evaluatieve vraag voorgelegd: "Vul de volgende zin aan: Tijdens de dramalessen heb ik over mezelf geleerd dat ik...." Zowel vanuit de literatuur, als vanuit de stellingenlijst en de open evaluatieve vraag kan de conclusie getrokken worden dat de sociale vaardigheden van leerlingen die Drama als middel gevolgd hebben verbeterd zijn ten opzichte van de controlegroep. Het onderzoek laat een stijging te zien in vaardigheid van alle deelvaardigheden. Bij de deelvaardigheden 'zelfzekerheid', 'durf' en 'zichzelf kunnen presenteren' is de grootste groei te zien.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk