De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie bevorderen door feedback en formatieve assessment

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie bevorderen door feedback en formatieve assessment

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De ambitie van de casusschool is om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor het leerproces bij leerlingen neer te leggen, leerlingen te leren het maximale uit zichzelf te halen en hen voor te bereiden op de snel veranderende maatschappij. Hierbij speelt de motivatie van leerlingen een significante rol. Toch geeft een aantal groepsleerkrachten aan dat de leerlingen onvoldoende intrinsiek gemotiveerd lijken tijdens de lesuitvoeringen.

Het onderzoek is gericht op de wijze waarop groepsleerkrachten van de casusschool tijdens de lesuitvoeringen feedback geven en evalueren. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat nodig is om de effectiviteit van feedback geven en evalueren met betrekking tot de (intrinsieke) motivatie te vergroten. De onderzoeksvraag luidt derhalve: Op welke wijze geven de groepsleerkrachten van de casusschool tijdens de lesuitvoeringen feedback en evalueren zij met de leerlingen? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is bij dit beschrijvend onderzoek gebruikgemaakt van niet-participerende observaties, semigestructureerde interviews en een enquête. De meest significante conclusies zijn dat groepsleerkrachten relatief weinig feedback op proces- en zelfregulatieniveau geven, niet altijd consequent leerdoelen expliciteren naar de leerlingen en weinig variëren met verschillende technieken en middelen om formatief te evalueren.

De eerste aanbeveling is om op basis van een feedbackmodel een checklist te vervaardigen, die zowel bij het voorbereiden van een les als bij een reflectie gebruikt kan worden. De tweede aanbeveling is dat groepsleerkrachten zich verdiepen in de vijf kernstrategieën van formatieve assessment en in de praktijk gebruik gaan maken van reflectieve checklists, lesplannen en observatieformulieren die per strategie ontwikkeld zijn.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-04-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk