De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als onbesuisde rouwdouwers door het bos?: Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeftes van ongebonden mountainbikers in Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Als onbesuisde rouwdouwers door het bos?: Een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeftes van ongebonden mountainbikers in Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Fontys Sporthogeschool te Sittard.
In deze scriptie is onderzoek gedaan naar volgende de probleemstelling:
Voorzien de kernwaarden van singletracks Mountainbiking in de behoefte van de ongebonden
mountainbiker.
De behoefte die ongebonden mountainbikers hebben voor hun sport is in kaart gebracht aan de hand
van een literatuurstudie, een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek. Waarbij gekeken is naar het
profiel van de mountainbikers, hun sportgedrag, informatieverstrekking, en de betekenis van de
gedragsregels voor hen. Ook is er gekeken of zij zich vrijwillig voor de sport zouden willen inzetten,
hun belangrijkste behoeftes ten aanzien van de sport, en de betekenis van een sportbond voor hen.
Dit gedrag en deze behoeftes zijn vergeleken met de kernwaarden die Singletracks Mountainbiking
uitdraagt, dit heeft geleid tot de conclusies en aanbevelingen.
De behoefte en wensen van ongebonden mountainbikers hebben voornamelijk betrekking op de
randvoorwaarden die zij nodig hebben om hun sport optimaal te kunnen beoefenen. Daarbij gaat het
onder andere om de behoeftes; meer vaste mountainbike routes, goed onderhouden
mountainbikeroutes, toegankelijkheid van de mountainbike routes, en imago verbetering.
Deze behoeftes komen allen voor in de kernwaarden van Singletracks Mountainbiking maar worden
vaak niet of nauwelijks herkend door de ongebonden mountainbiker. Wanneer Singletracks bekend is
bij iemand wordt ze vaker geassocieerd met een organisator van toertochten, aanbieder van een fiets
verzekering, en waarbij je korting op materiaal kunt krijgen. Dit heeft consequenties voor de wijze
waarop Singletracks Mountainbiking naar buiten moet treden. Zij zal mee moeten gaan in de
behoeftes van de ongebonden mountainbiker om ze meer aan te spreken.
De grootste conclusie en aanbeveling uit het onderzoek is dat Singletracks veel te weinig
naamsbekendheid heeft onder ongebonden mountainbikers. Om dus meer gehoor te krijgen zou
Singletracks zich moeten gaan richten op haar naamsbekendheid in combinatie met een andere
uitstraling naar buiten toe. Want haar kernwaarden voorzien in de behoefte van de ongebonden
mountainbiker.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk