De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leerlingen met schrijfmotorische achterstand startklaar maken voor het schrijven in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leerlingen met schrijfmotorische achterstand startklaar maken voor het schrijven in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderwerp
Dit onderzoek gaat over de schrijfmotoriek bij leerlingen in groep 2. Meestal verloopt de ontwikkeling soepel en zijn de leerlingen eind groep 2 startklaar voor het schrijven in groep 3. Toch zijn er een paar leerlingen in de groepen 2 die moeite blijven houden met deze vaardigheden en vervolgens tegen problemen aanlopen in het voorbereidend schrijfproces en dynamische pengreep.

Onderzoeksvraag
Vanuit de constatering dat sommige leerlingen nog niet startklaar zijn voor het schrijven in groep 3 onderzoek ik als RT-er hoe ik een bijdrage kan leveren aan de schrijfmotorische ontwikkeling van deze leerlingen in groep 2. Daarvoor ben ik tot de volgende onderzoeksvraag gekomen: Hoe kan ik als RT-er in samenwerking met ouders en leerkrachten leerlingen in groep 2 met een schrijfmotorische achterstand begeleiden naar het startniveau voor groep 3 ?

Onderzoeksstrategie
Om antwoord te vinden op deze onderzoeksvragen heb ik een actie-onderzoek uitgevoerd. Door middel van probleemanalyse en de geformuleerde probleemstelling heb ik m.b.v. theorie in de praktijk onderzocht wat het effect is van ingezette interventies en of dat leidt tot verbetering van de schrijfmotoriek bij deze kinderen. Zes weken lang hebben kinderen thuis, in de klas en bij mij in de RT schrijfmotorische interventies uitgevoerd, gericht op de in-handmanipulatie en dynamische pengreep.

Bevindingen
In dit onderzoek hebben alle leerlingen een schrijfmotorische ontwikkeling doorgemaakt. Het inzetten van in-handmanipulatieve interventies dragen bij aan de schrijfmotoriek van de kinderen in groep 2. De kinderen hebben na zes weken interventies een dynamischere pengreep ontwikkeld en zijn in staat om hun vingers en duim meer te sturen. Ook zijn de kinderen bewuster geworden van hun pengreep. Aanbevelingen Vanuit het theoretisch kader heb ik als RT-er geleerd dat in-handmanipulatie een van de voorwaarden is voor een dynamische pengreep (Corstens-Mignot, Cup & Van Hartingsveldt (2000). Deze kennis heeft bijgedragen in het uitzoeken welke interventies daarvoor gericht ingezet worden. Mijn onderzoek laat ook de betrokkenheid van ouders en leerkracht bij de ontwikkeling van de leerling zien zoals Pameijer, Van Beukering en De Lange (2009) en Hall en Axelrod (2014) beogen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk