De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken als hefboom voor leerwinst

hoe komen school en ouders tot effectieve samenwerking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken als hefboom voor leerwinst

hoe komen school en ouders tot effectieve samenwerking?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit praktijkgericht onderzoek is de vaststelling dat leerkrachten soms vastlopen in de communicatie met ouders. Ze voelen zich persoonlijk aangevallen en gaan in weerstand of haken af. Om de oorzaken hier van vast te stellen werd er eerst een literatuurstudie uitgevoerd. Er werden vanuit de literatuur rond ouderbetrokkenheid kernbegrippen geformuleerd die mogelijk een antwoord kunnen bieden op de onderzoeksvragen. Zo blijkt uit de theorie dat communicatie, beeldvorming en competentie en attitude van de onderwijsprofessional belangrijke aspecten zijn in de samenwerking met ouders. Het doel van het onderzoek is om te weten te komen wat ik als leidinggevende kan doen om het schoolteam te ondersteunen om een professionele en gelijkwaardige samenwerking en communicatie met de ouders te bekomen.

Na de literatuurstudie werd data uit een interne documentenanalyse, een vragenlijst aan de ouders en interviews van leerkrachten verzameld en geanalyseerd. Uit het onderzoek bleek enerzijds dat leerkrachten nog te weinig zicht hebben op wat ouderbetrokkenheid kan betekenen in het leerproces van de leerling. Tegelijkertijd geven de leerkrachten aan dat ze competenties missen om effectieve feedback te geven en moeilijke kwesties aan te kaarten bij ouders. Daarnaast blijkt uit de bevraging van de ouders wel dat zij tevreden zijn over de communicatie met de school maar dat ze geen echte samenwerking ervaren.

Een vervolgonderzoek zou een bredere bevraging van de ouders en een verdere uitdieping van het begrip ouderbetrokkenheid kunnen zijn. Door via een projectteam van gemotiveerde leerkrachten en ouders het begrip ouderbetrokkenheid verder te definiëren en te concretiseren voor onze school, kan een draagvlak gecreëerd worden voor meer samenwerking met ouders. Zo kan bij het begin van het nieuwe schooljaar een overlegorgaan waar ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten en samen kunnen nadenken over een betere samenwerking, geïnstalleerd worden. Verder is het aan te bevelen met de school verder te groeien naar een feedbackcultuur door in de school zelf van elkaar te leren door bijvoorbeeld in te zetten op professionele dialogen en intervisies. Bovendien zal deze cultuurverandering ervoor zorgen dat we ook met onze leerlingen en hun ouders tot een effectievere communicatie en samenwerking komen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-06-13
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk