De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

OLON

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Opdrachtkader
OLON is de belangenvereniging van de publieke lokale omroepen in Nederland. Vrijwel alle (bijna 300) lokale omroepen zijn hiervan lid. OLON is in de Mediawet aangewezen als het overlegorgaan van de lokale om¬roepen. Dit jaar bestaat de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland 25 jaar en bereikt daarmee een mijlpaal. Het 25 jarige bestaan zal worden gevierd middels een 2daags internationaal congres en een groots georganiseerde feestavond.

Mijn afstudeerproject bestond uit 2 afzonderlijke projecten. Het eerste project bevatte de organisatie rondom het internationale congres. Het tweede project was een onderzoek naar "jongeren en de lokale omroep". De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het internationale congres.

Aanpak en opleveringen Internationale congres
Een opdrachtkader en een situatieanalyse waren de producten die opgeleverd werden bij het afronden van de eerste fase van dit project. De keuze van de thema´s zijn gemaakt. Jongeren, nieuwe media en actief burgerschap vormen de rode draad door het internationale congres. Door middel van een sponsorenplan en een checklist voor de organisatie van het congres heb ik een "body" gegeven aan de voorbereidingen van het congres. Ook is er een publiciteitsplan en een evaluatieplan opgesteld.

Aanpak en opleveringen onderzoek "Jongeren en de lokale omroep"
De OLON heeft met diverse doelgroepen te maken die elk op een eigen manier aangesproken moeten worden. De manier van aanspreken hangt af van de interesses en behoeften van de doelgroep. Naar aanleiding van het bereiksonderzoek 2005 wat door de OLON is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat de jongeren door de lokale omroep niet goed worden bereikt. De probleemstelling die als een rode draad door de onderzoeksperiode heeft gelopen is als volgt te omschrijven:

"Inzicht krijgen in de interesses en behoeftes van de jongeren, het imago van lokale omroepen vanuit het oogpunt van de doelgroep en de manier waarop de doelgroepen effectief benaderd (kunnen*) worden door lokale omroepen."

*Hiermee bedoel ik inzicht te krijgen in de manier waarop lokale omroepen die al actief bezig zijn met jongeren, zich bezig houden met het benaderen van jongeren. En hoe kunnen de lokale omroepen die nog geen jongerenbeleid hebben, en die dat wel willen, daarmee omgaan?

Ik start het onderzoek voor OLON met een kwalitatief onderzoek naar de lokale omroepen die een jongeren beleid hanteren. En met een onderzoek naar de jongeren die actief zijn bij een lokale omroep/ website. Door de uitkomsten van dit onderzoek kreeg ik inzicht in het jongerenbeleid bij een lokale omroep, vooral in het "hoe en waarom".

Daarna wilde ik inzicht krijgen in het imago van de lokale omroep bij de jongeren. En de wensen& verwachtingen van de jongeren ten aanzien van de lokale omroep. Door middel van een creatieve moodbord sessie kreeg ik een beeld over wat de jongeren interessant vinden. Daarnaast wilde ik in een relatief korte tijd van veel jongeren wilden weten waar hun interesses, behoeften, bestedingen liggen. Door een schriftelijke vragenlijst werd mij dat duidelijk.

Conclusies
Na het doorlopen van de twee projecten kan ik de volgende conclusies trekken:
 Jongeren
Concluderend kan ik zeggen dat het imago van de lokale omroep bij de jongeren erg slecht is. Het imago van de lokale omroep bij de jongeren is saai, grijs en ouderwets. Het bleek dat de jongeren, de omroep aantrekkelijker zouden vinden als ze meer zouden doen met interactieve media.
 Nieuwe media
Vormen van persoonlijk contact onderhouden is de belangrijkste bezigheid voor jongeren tijdens een internetbezoek. De media die het meest populair zijn onder jongeren zijn voornamelijk de nieuwe media.
 Actief burgerschap
Er zijn weinig jongeren die 'tijd' als meest belangrijke voorwaarde zien om iets voor een ander te doen. Verder moet er gesleuteld worden aan het imago van vrijwilligerswerk, want dat is bepalend voor de beeldvorming.
De jongeren die actief zijn bij een lokale omroep, zijn dit allemaal omdat ze het erg leuk vinden. Het is vooral gezellig, leuk en leerzaam om bij de lokale omroep te werken.

Aanbevelingen
Aan de hand van de bovenstaande conclusies geef ik een aantal aanbevelingen. Samenvattend komen deze neer op de volgende speerpunten:
 Programma onderwerpen, de jongeren vinden het leuker om de verhalen achter de feiten te zien. Ze willen personen van hun eigen leeftijd aan het woord zien met hun eigen unieke verhaal.

 Lanceer als gemeente een lokale jongeren website. Het verschil met persoonlijke communicatie, is dat de jongeren op eigen initiatief en op een eigen gekozen tijdstip de lokale programma's, nieuwtjes, feiten en radio kan opvragen. Hij of zij hoeft er niet voor thuis te blijven.

 Crossmediale programmering, internet, radio en televisie komen samen in één box waar met een klik op de muis de kijker zelf het avondje televisie/radio vaststelt. Vaste tijden worden onbelangrijk.

 Het woord vrijwilligerswerk vinden jongeren een "vies" woord. Promoot het werken bij de lokale omroep of bij de eventuele lokale jongeren website zo dat het niet rechtstreeks wordt geassocieerd met zorg en liefdadigheid.
Veel jongeren dromen ervan om landelijk bekend te zijn. Als de lokale omroep hen het gevoel geeft dat zij de jongeren daarmee kunnen helpen zullen ze de omroep dankbaar zijn.

 Laat de jongeren weten dat je een stage kunt lopen bij de omroep. Ga lokale evenementen langs en laat je gezicht zien.

 Geef de jongeren de vrijheid om zelf hun programma te bedenken, presenteren en te monteren. Wil de omroep meer jongeren bereiken, dan moeten ze geen programma's vóór jongeren maken, maar dóór jongeren zelf laten invullen.
 Om de hele omroep toegankelijk voor de jongeren te maken kan er gekozen worden voor de luisteraar als hoofdredacteur.

 Nieuwe medewerkers hoeven niet per se ervaring te hebben met radio maken. Ze moeten vooral erg enthousiast zijn en leuke ideeën hebben. De omroep kan zorgen voor goede coaching van de programmamakers.

 Lanceer enkele maanden voor het internationale congres een internationale website voor het congres. Het is een uitstekend middel om de gasten extra te informeren over de daginvulling en interessante sprekers. Ook kan na het congres de foto's en video's terug bekeken worden.

 Door het organiseren van kennisdelingsdagen of het opzetten van één algemeen intranet voor alle leden, kan kennis worden overgedragen. De intermediairrol van de OLON wordt hiermee benadrukt.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerOrganisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk