De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Hoor en wederhoor': leidraad voor het schrijven van een Persoonlijk Plan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Hoor en wederhoor': leidraad voor het schrijven van een Persoonlijk Plan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens mijn stage op de dagbehandeling van de instelling Viataal, kreeg ik te horen via de ambassadeursgroep dat de huidige vragenlijsten, betreffende het persoonlijk plan niet meer up to date zijn. Een gevolg hiervan is dat de persoonlijke plannen informatie mist of dat er juist overbodige informatie in komt te staan. De vraag vanuit de stage-instelling was dan ook of ik deze vragenlijsten, samen met een werkgroep, aan wilde passen. Mijn onderzoeksvraag is: Hoe ziet een vragenlijst ten behoeve van het schrijven van een persoonlijk plan bij de afdelingen socio-woningen en leefgroepen bij de instelling Viataal uit de regio West II eruit?

Het doel van deze scriptie is om de vragenlijsten te vernieuwen zodat ze fijn in gebruik zijn en dat de persoonlijk plannen optimaal gebruikt kunnen worden. De deelvragen die op deze onderzoeksvraag antwoord gaan geven zijn: Hoe ziet de doelgroep eruit?Wat is het persoonlijk plan? Wat is belangrijk bij het opstellen van een vragenlijst voor cliënten, praktisch en inhoudelijk? Hoe staan werknemers tegenover de vragenlijsten? Hoe staan cliënten tegenover de vragenlijsten? Conclusie; hoe zou de inhoud van deze vernieuwde vragenlijsten eruit kunnen zien?

Via een literatuuronderzoek is nagegaan hoe de leesontwikkeling van dove en slechthorende kinderen verloopt omdat het belangrijk is voor deze doelgroep om een stuk tekst goed te begrijpen. Voor deze doelgroep bestaat er een speciale vragenlijst. Voorbeelden hiervan zijn pictogrammen, groot lettertype, korte zinnen en eventueel gebaarondersteuning van groepsleiding. Deze hulpmiddelen zorgen ervoor dat ze via verschillende invalshoeken de informatie toch volledig binnenkrijgen. Hiernaast heb ik de vragenlijsten kritisch geëvalueerd. Ik ben dieper ingegaan op onderwerpen als zelfbeeld, internetgebruik en doven in het verkeer. Hierdoor kon ik vanuit de literatuur aanpassingen doen in de vragenlijsten.
Door middel van een praktijkonderzoek, enquêtes is onderzocht wat de werknemers zelf vinden van de gang van zaken wat betreft de persoonlijke plannen en het gebruik van de vragenlijsten. Dit product wordt gemaakt voor hen en zij moeten hiermee werken, dus is het erg belangrijk dat hun mening meegenomen wordt. De medewerkers oordelen over het algemeen positief over de vragenlijsten. Het idee van een geheugensteun vinden ze erg prettig. Alleen de uitwerking vinden zij minder effectief. Het is dubbel werk om ze eerst te schrijven en daarna op de computer uit te werken.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de vragenlijsten inderdaad verouderd zijn. Ze missen onderwerpen zoals het gebruik van internet en omgaan in verkeer. De vragenlijst zelfbeeld, bedoeld voor cliënten, bestaat uit ouderwetse pictogrammen. Ik heb de vragenlijsten aangepast aan deze criteria.
Hiernaast leeft er binnen de leefgroepen en socio-woningen de vraag naar een compacte, snelle methode om een persoonlijk plan te schrijven. Het principe van de vragenlijsten wordt als een goed middel gezien, maar het gebruik is minder effectief. Daarom stel ik voor om deze vragenlijsten digitaal aan te bieden. Op deze manier krijgt iedere doelgroep de vragen die voor hen van toepassing zijn. Bijkomend voordeel is dat de antwoorden op de vragen daarna meteen onder het goede kopje staan. Als aanvulling hierbij zou het voor de werknemers nuttig zijn als er ook een handleiding zou zijn.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk