De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Versterking van de aanwezige voorschoolse zorgstructuur voor alle voorschoolse voorzieningen in de gemente Boxtel

profileringsproject opleiding pedagogiek deeltijd Fontys Hogeschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Versterking van de aanwezige voorschoolse zorgstructuur voor alle voorschoolse voorzieningen in de gemente Boxtel

profileringsproject opleiding pedagogiek deeltijd Fontys Hogeschool

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door het inwerking treden van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (Wmo) hebben de gemeenten een regierol in de lokale jeugdketen en de wettelijke verankering van de Centra voor jeugd en Gezin.
In 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (verder het CJG te noemen) in Boxtel opgericht. Het CJG is actief bezig met het ontwikkelen van mogelijkheden om een kwalitatieve en sluitende zorgstructuur in de voorschoolse periode te bieden. In dit kader is het van groot belang dat er een degelijke zorgstructuur bestaat waarin de voorschoolse voorzieningen een partner zijn, waarbij in goede samenwerking gezamenlijke doelen bereikt kunnen worden.

Het CJG Boxtel constateert dat de voorschoolse voorzieningen zeer waarschijnlijk niet voldoende bekend zijn met de brede mogelijkheden van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, die in ontwikkeling is vanuit het CJG Boxtel.
De Gemeente Boxtel streeft naar integrale deelname aan de voorschoolse zorgstructuur. Om dit te realiseren is het belangrijk te weten te komen waarom deze voorzieningen (nog)niet participeren. Vanuit het CJG heb ik als stagiaire en als student van de opleiding Pedagogiek deeltijd, de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de versterking van de huidige zorgstructuur, waarbij de voorschoolse voorzieningen participeren binnen deze zorgstructuur.

De vraagstelling luidt als volgt: Hoe kan de voorschoolse zorgstructuur die ontwikkeld is door het CJG aansluiten op de voorschoolse voorzieningen binnen de Gemeente Boxtel, zodat de ontwikkelingskansen en het welzijn van de kinderen van 0 tot 4 jaar verbeterd worden voor ouders en kinderen en indien nodig, passende begeleiding en zorg kunnen krijgen?

Voor de uitvoering van dit kwalitatief praktijkonderzoek is gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews waarbij de ervaringen, behoeften en belevingen van de respondenten namens hun eigen voorschoolse voorzieningen voorop stonden in deze interviews. De interviews werden gehouden aan de hand van een al van tevoren opgestelde lijst met vier open vragen en twee halfopen vragen. In totaal zijn zeven interviews afgenomen. Uit de interviews blijkt, dat voorschoolse voorzieningen niet voldoende geïnformeerd zijn over de brede mogelijkheden van de zorgstructuur in de voorschoolse periode, die in ontwikkeling is vanuit het CJG Boxtel. Daarnaast blijkt, dat de opdracht en werkwijze van het zorgteam, niet altijd en niet voor iedereen duidelijk is.

Tevens blijkt uit dit onderzoek, dat alle voorschoolse voorzieningen binnen de gemeente Boxtel actief bezig zijn met zorg en begeleiding van zorgkinderen. De problemen waarmee men te maken krijgt, zijn: taalontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, gedragsproblemen en motorische achterstand. Men zoekt actief naar de meest geschikte methodes en instrumenten om de ontwikkeling van het jonge kind te begeleiden en te volgen en indien nodig, te helpen en ondersteunen. Bovendien blijkt dat er grote behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen bij verschillende voorschoolse voorzieningen. Zij zoeken een mogelijkheid om over zorgen en vragen m.b.t. jonge (zorg)kinderen van gedachten te wisselen.

Aanbevolen wordt om een heldere informatiestroom te gebruiken vanuit het CJG. Evenals het bevorderen van gemeenschappelijkheid door middel van een wisselwerking tussen deze voorzieningen en het CJG. Dat wil zeggen, dat ze ervaringen en kennis kunnen delen en dus in de zorgstructuur kunnen participeren. Op deze wijze kunnen de kinderen en hun ouders van de gemeente Boxtel, indien nodig, tijdig en adequate begeleiding en zorg krijgen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Datum2014-12-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk