De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De top van de klas heeft ook recht op iets extra's

Een onderzoek naar RT-begeleiding voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De top van de klas heeft ook recht op iets extra's

Een onderzoek naar RT-begeleiding voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

" In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een RT'er op een reguliere basisschool begaafde en hoogbegaafde leerlingen uit de middenbouw kan begeleiden op het gebied van rekenen.
Uit literatuurstudie is gebleken, dat er twee interventies mogelijk zijn om het onderwijs voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen uitdagender te maken: compacten en verrijken.
Door middel van enquêtes is bekeken wat er al in groep 4 t/m 6 gedaan wordt voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Gebleken is, dat sommige leerkrachten de interventies compacten en verrijken inzetten in hun klas, terwijl andere leerkrachten alleen maar klassikaal les geven. Deze verschillen zijn te verklaren door het gebrek aan een geformuleerd beleid over begaafde en hoogbegaafde leerlingen op mijn praktijkschool. Volgens van Gerven (2009) en Kieboom (2007) is een geformuleerd beleid noodzakelijk om te komen tot een structurele aanpak wat betreft hoogbegaafde leerlingen. Tevens is gebleken dat leerkrachten, die de interventies compacten en verrijken inzetten in hun klas, positiever zijn over het rekenonderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is er gewerkt met het Routeboekje (Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland, 2004) om de rekenmethode te compacten en de methode Rekentijger (Zwijsen, 2011) als verrijkingsmateriaal. Er is per jaargroep met een groepje geselecteerde begaafde en hoogbegaafde leerlingen gewerkt. Tijdens 12 sessies per jaargroep kregen de leerlingen tijd om vragen te stellen, werden opdrachten bekeken, werd er geëvalueerd en werden verschillende puzzels en spelletjes gedaan, die door Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland (2011) worden aangeraden. Zowel de leerlingen als ik zijn positief over deze manier van werken. Een lastig punt was, dat niet alle leerlingen met dezelfde rekenmethodeles bezig waren. Het aantal gemaakte opdrachten verschilde dus per klas.
Na uitvoering van het onderzoek besteden de leerkrachten op mijn praktijkschool meer aandacht aan het verzorgen van uitdagend rekenonderwijs voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen en zetten ze zelf de interventies voort in hun klas. Zowel de begaafde en hoogbegaafde leerlingen als de leerkrachten hebben gemerkt, dat door het inzetten van de interventies compacten en verrijken het rekenonderwijs voor de onderzoeksgroep leuker en uitdagender is geworden. Een aanbeveling die voortkomt uit het onderzoek, is het schrijven van schoolbreed beleid, zodat er in elke klas op dezelfde manier en met dezelfde materialen gewerkt wordt met begaafde en hoogbegaafde leerlingen."

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk