De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Invoering groepsplannen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Invoering groepsplannen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit meesterstuk betreft een praktijkonderzoek naar de invoering van groepsplannen op een primaire basisschool. Er wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag:
Hoe kan ik als IB'er ervoor zorgen dat groepsplannen binnen de praktijk ingevoerd om Passend onderwijs beter te realiseren?
In de inleiding wordt een beschrijving van de school en de motivatie en relevantie voor de praktijk voor de invoering van groepsplannen beschreven. De onderwerpen in de theorie die aan bod gaan komen, zijn: Passend onderwijs, groepsplannen en verandermanagement. Ook de competenties waar ik mezelf als IB'er in wil ontwikkelen leg ik hier uit.
In hoofdstuk 1 wordt de probleemstelling van het onderzoek beschreven. Hoe is de huidige situatie aanleiding om het praktijkonderzoek uit te voeren en wat ik denk te
bereiken. De onderzoeksvragen en de deelvragen worden beschreven in dit hoofdstuk. De deelvragen zijn:
• Wat is een groepsplan?
• Hoe kan ik effectief groepsplannen invoeren ?
• Hoe past het groepsplan binnen Passend onderwijs?

Ik beschrijf dat ik ernaar toe wil dat de leerkrachten van groep 1- 5 zelfstandig groepsplannen kunnen maken voor een zelfgekozen vakgebied om een goed beeld te krijgen van de hele groep en de zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte te realiseren.
Hoofdstuk 2 gaat betreft de theoretische onderbouwing naar aanleiding van de vragen:
- Wat is een groepsplan?
- Hoe past het groepsplan binnen Passend onderwijs?
- Hoe kunnen verschillen tussen kinderen het beste in een groepsplan worden ingepast?
- Aan welke eisen moet een groepsplan voldoen?
- Hoe kan ik als IB'er het beste een verandering doorvoeren?

Hierbij wordt gebruik gemaakt van theorie van Clijsen (2007), Furman (2007), Huitema (2009), Jepma (2003), Kloosterboer (2005), Mars (2006), Metselaar (2009) en Vernooy (2008).

Hoofdstuk 3 beschrijft welke onderzoeksvormen er gebruikt worden bij de uitvoering van het onderzoek. Het betreft actieonderzoek en de instrumenten zijn interviews en vragenlijsten. In welke stappen de data wordt verzameld en verwerkt. Het verloop van het praktijkonderzoek wordt hierin duidelijk.
In hoofdstuk 4 wordt de analyse van de data en de resultaten beschreven. Per interviewvraag is er een overzicht van de antwoorden en een conclusie. De antwoorden uit de vragenlijsten zijn in cirkeldiagrammen weergegeven waardoor een goed overzicht ontstaat. Ook staan er antwoorden op de deelvragen en de onderzoeksvraag naar aanleiding van de interviews en de vragenlijsten.
In hoofdstuk 5 worden de antwoorden uit het praktijkonderzoek en de antwoorden uit het theorieonderzoek aan elkaar gekoppeld en de deelvragen en onderzoeksvraag beantwoord.
Hoofdstuk 6 is een evaluatie van het onderzoek. Daarbij beschrijf ik hoe ik het als persoon ervaren heb. Ik kijk kritisch naar mezelf en beschrijf hoe ik in de toekomst de invoering kan uitbouwen. De literatuurlijst en bijlagen zijn achterin te vinden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk