De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:

Open access

Rechten:

Samenvatting

De leerkrachten van EC ’t Sparrenbos ervaren de groepsplannen niet meer als passend middel om opbrengstgericht te werken. Op de school wordt er gewerkt met het adaptieve platform Snappet. Snappet biedt de mogelijkheid om leerlingen tijdens het leerproces individueel te volgen en begeleiden. Het doel van dit onderzoek is achterhalen hoe Snappet ingezet kan worden om het opbrengstgericht werken te verbeteren. Dit leidde tot de vraag: Hoe kunnen de leerkrachten van groep 4 t/m 8 van EC ‘t Sparrenbos Snappet inzetten om het opbrengstgericht werken te verbeteren? Met behulp van resultaten van vragenlijsten en interviews, is een conclusie gevormd. Resultaten uit staafgrafieken geven aan dat er nog winst valt te behalen in het toepassen het opbrengstgericht werken (Ros en Timmermans, 2010) met Snappet. De leerkrachten maken gebruik van de werkpakketten en het live volgen via het dashboard van Snappet, om het onderwijs op de leerlingen aan te passen. De tabellen geven weer dat de leerkrachten knel- en verbeterpunten ervaren binnen het opbrengstgericht werken met Snappet. De twee grootste knel- en verbeterpunten zijn: het combineren van de vaste methodelessen met Snappet en het evalueren met Snappet. Vanuit de probleemanalyse en de conclusies zijn aanbevelingen voortgekomen. Er is een werkplanopzet gemaakt waarin de leerkrachten afspraken maken bij de ambitie die zij hebben met Snappet. Daarnaast is er aanbevolen om contact te leggen met scholen die Snappet al gebruiken als alternatief voor de groepsplannen. Tot slot is er aanbeveling gedaan voor een pilotonderzoek naar de toepassing van het opbrengstgericht werken met Snappet.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk