De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oudercontacten op De Zwengel: wat leerkrachten van De Zwengel kunnen doen om het conctact met de ouders van de leerlingen te verbeteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oudercontacten op De Zwengel: wat leerkrachten van De Zwengel kunnen doen om het conctact met de ouders van de leerlingen te verbeteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Zwengel is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Oudercontacten zijn op deze school extra belangrijk. Dat komt door de mate van zorg die de leerlingen van deze school behoeven. De behandeling van de leerlingen heeft een grotere kans van slagen als het contact tussen ouders en leerkracht optimaal is. Uit eerder onderzoek van De Zwengel is gebleken dat ouders nog verbetering willen zien met betrekking tot dit onderwerp.

Bovenstaande constatering heeft daardoor geleid tot de volgende vraagstelling voor het onderzoek:
"Op welke manier kunnen leerkrachten ervoor zorgen dat het contact tussen hen en de ouders van de leerlingen van De Zwengel verbeterd wordt?"

Het onderzoek is vertrokken vanuit theorie over De Zwengel en het tevredenheidonderzoek. Daarna heeft de studente zich gericht op literatuur over communicatie en gesprekstechnieken. Oudercontacten hebben alles te maken met communicatie, vandaar dat de werking van communicatie van groot belang is in dit onderzoek. Men communiceert de gehele dag door, zowel bewust als onbewust. Het is daarom ook van belang om de leerkrachten bewuster te maken van onbewuste communicatie. Deze onbewuste communicatie komt veel tot uiting tijdens gesprekken met de ouders. Vandaar dat het laatste gedeelte van de gericht is op gesprekstechnieken. Dit gaat zowel over verbale als non-verbale technieken. Uit het onderzoek blijkt ook dat de leerkrachten er behoefte aan hebben om hier meer over te weten te komen.

Het praktijkonderzoek wijst uit dat de leerkrachten openstaan om zich in te zetten voor verbetering van de oudercontacten. Daarbij wordt wel benadrukt dat er niet veel meer van de ouders verwacht kan worden. Simpelweg doordat zij al zoveel rondom hun kind hebben vanwege de behandeling.
Wat door het merendeel van de leerkrachten wordt benadrukt is dat de activiteiten die zij uit moeten gaan voeren wel praktische en efficiënt moeten zijn. Zij geven namelijk aan dat ze al zoveel andere zaken hebben en regelmatig tijd te kort hebben. Daarom willen zij graag iets wat niet teveel tijd in beslag gaat nemen. En ook iets wat bijvoorbeeld verplicht terug komt iedere maand en waar extra afspraken voor gemaakt moeten worden. Maar dit alles maakt niet dat zij minder gemotiveerd zijn om aan dit punt te werken.

Naar aanleiding van de bevindingen gedurende het onderzoek, geeft de studente de volgende aanbevelingen:
• Heen- en weer schriftje voor de dagklinische leerlingen. Alle partijen zijn op deze manier op de hoogte, dus is het systeem rondom het kind gesloten.
• Een schema voor de oudercontacten (zie bijlage 2). Hierdoor hebben de leerkrachten een overzicht wanneer ouders voor het laatst gebeld zijn.
• Een driemaandelijkse evaluatie met de ouders over het contact. Voor de poliklinische leerlingen aan het eind van iedere voortgangsbespreking. Voor de (dag)klinische leerlingen zou dit een e-mail kunnen zijn.
• Video interactie begeleiding m.b.t. oudergesprekken. Door gesprekken op te nemen kunnen de leerkrachten dit terugkijken. Aan de hand van de beelden kan er feedback gegeven worden op de gesprekstechnieken van de leerkracht.
• Een intervisie met als thema oudercontacten.

Deze aanbevelingen kunnen mogelijk leiden tot een verbetering in het contact tussen de leerkrachten en de ouders.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk