De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenvatting

Feyen & Teggelaar Organisatie Adviseurs B.V. Een trainingsbureau gevestigd in Eindhoven, dat gespecialiseerd is in training, coaching en assessment. De trainers en coaches van F&T werken vanuit hun management- en praktijkervaring. Hierbij ligt de focus op de toepasbaarheid in de dagelijkse werkzaamheden. De organisatie richt zich op alle markten: de profit, de not-for-profit, de overheid en het onderwijs. Er worden verschillende trainingen gegeven, zowel op het gebied van persoonlijke- als organisatieontwikkeling. Het uitgangspunt is oplossingsgericht werken. Dit USP houdt in dat F&T, in tegenstelling tot andere trainingsbureaus, kijkt naar een mogelijke oplossing en niet naar het probleem en de oorzaken van dit probleem.

F&T heeft communicatie-experts ingeschakeld, om de naamsbekendheid te verhogen. Met de intentie te groeien. Al vrij vroeg bleek dat niet naamsbekendheid, maar merkkennis in de business-to-business markt belangrijk is. Vandaar dat de focus is verlegd. Feyen & Teggelaar weet wie ze is en wat ze doet, maar niet hoe ze dit naar de markt toe communiceert. Daarom is een marketingcommunicatieplan opgesteld, gebaseerd op de probleemstelling: 'Op welke manier kan communicatie bijdragen tot het vergroten van de merkkennis?'

Uit onderzoek is een aantal conclusies naar voren gekomen, op basis waarvan adviezen zijn samengesteld. Deze resulteerden in enerzijds marketingadviezen en anderzijds communicatieadviezen. De marketingadviezen zijn opgesteld aangezien deze een belangrijke basis vormen voor de communicatie. De belangrijkste marketing- en communicatieadviezen zijn:
- Netwerken (ondersteund door visitekaartjes, relatiegeschenken en netwerkevenementen)
- Aannemen sales persoon en trainer(s)
- Marketingplan opstellen
- Toevoeging naam veranderen
- Folder met bureaupresentatie
Op basis van de communicatieadviezen is er gekozen om de instrumenten Persoonlijke verkoop, Direct marketing en PR & voorlichting in te zetten. Alle middelen die onder deze instrumenten vallen zijn uitgewerkt tot een draaiboek. Enkel de folder en website zijn geïmplementeerd.

In het rapport is de keuze gemaakt om geconcentreerde marketing toe te passen. Gericht op de zakelijke dienstverlening binnen de profit. Nederlandse bedrijven met minimaal 500 en maximaal 10.000 medewerkers. De marketingcommunicatiedoelgroepen binnen deze bedrijven zijn: de HRM-staf en de HR-managers van de verschillende business units. Zij zijn achtereenvolgens de beïnvloeders en beslissers als het gaat om de inschakeling van een trainingsbureau.

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit rapport bestaat uit een oriënterend onderzoek, een marktonderzoek en een literatuuronderzoek. Het oriënterend onderzoek is gedaan om zicht te krijgen op de organisatie. De diepte-interviews tijdens het marktonderzoek hebben duidelijkheid verschaft over de beslissingsprocessen en -criteria bij de doelgroep. De concurrentieanalyse heeft gezorgd voor een juiste profilering en inzet van communicatiemiddelen. Het literatuuronderzoek, dat door het hele proces heen verliep, heeft veel informatie opgeleverd over business-to-business-, diensten- en relatiemarketing en netwerken.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerFeyen & Teggelaar Organisatie Adviseurs B.V.
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk