De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Werken aan een klasse(n)klimaat: het optimaliseren van het welbevinden van leerlingen in groep 4 en 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Werken aan een klasse(n)klimaat: het optimaliseren van het welbevinden van leerlingen in groep 4 en 5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding. Het praktijkonderzoek heeft op basis van drie deelvragen antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is nodig in groep 4 en 5 van basisschool S. om het welbevinden van leerlingen doelgericht te optimaliseren door de groepsleerkracht?’
Aanleiding voor het onderzoek vormde de problematische interactie tussen de leerlingen van groep 4, waarbij sprake was van handelingsverlegenheid van de leerkrachten. Op verzoek van de leerkrachten is het welbevinden óók in groep 5 geanalyseerd.
Theoretisch kader. Binnen het onderzoek zijn een drietal kernbegrippen onderzocht, waarbij een diversiteit aan bronnen is gebruikt om zodoende tot een zo volledig mogelijk beeld te komen. Het betreft de begrippen ‘welbevinden’, ‘groep’ en ‘interventies’.
Onderzoeksmethoden. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd. Voor de verzameling van data zijn de onderzoeksmethoden interview, observatie en vragenlijst toegepast.
Resultaten en conclusie. Uit de onderzoeksinstrumenten blijkt dat de onderlinge leerlingrelaties in beide groepen aandacht behoeven. Voor groep 4 is de sfeer in de groep eveneens een aandachtspunt. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het van belang is om de zelfperceptie van leerlingen mee te nemen in het onderzoek naar welbevinden en niet enkel het oordeel van de leerkracht. De leerkrachten hebben een gedegen plan van aanpak nodig om het welbevinden doelgericht te optimaliseren. Zij kunnen de voorgedragen aanbevelingen opnemen in dit plan.
Aanbevelingen. Op basis van het theoretisch kader en de onderzoeksresultaten zijn een drietal aanbevelingen voor de leerkrachten geformuleerd, ten behoeve van praktisch handelen. Het gaat om individuele gesprekken, sfeerversterkers en groepsbevorderende oefeningen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2017-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk