De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Help, ik heb stress!!!": werkhoudingsprobleem bij kinderen met ADHD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Help, ik heb stress!!!": werkhoudingsprobleem bij kinderen met ADHD

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp dat in dit onderzoek centraal staat is het taakgedrag tijdens het zelfstandig werken bij een leerling met ADHD. Via gerichte observaties, waarbij de gedragingen geturfd worden, wordt onderzocht in welke mate deze leerling taakgericht aan het werk is tijdens het zelfstandig werken. Dit gebeurt tijdens de taal-, reken- en spellingslessen, omdat zich hierbij de meeste problemen voordoen. De leerling eist te veel aandacht van de leerkracht en komt zeer moeizaam op gang met zijn taken. Hij weet niet hoe hij zijn taken moet ordenen, structureren of plannen.
Voor ik begon met dit onderzoek heb ik eerst een onderzoeksvraag opgesteld en daarbij deelvragen geformuleerd waarmee ik antwoord probeer te vinden op mijn onderzoeksvraag. Naast de observaties is er een gesprek met de leerling gevoerd waaruit naar voren kwam dat hij niet wist hoe hij zijn taken moest aanpakken en dat hij veel stress en frustratie ervoer. Ook gaf hij aan dat de leerkracht hem alleen maar vertelde het eerst zelf te proberen, maar dat hij door de gevoelens van frustratie niet meer verder kwam en dus meer begeleiding van de leerkracht wilde.
Na het uitgebreide vooronderzoek ben ik in de literatuur op zoek gegaan naar verschillende methoden die aansluiten bij het werkhoudingprobleem van de leerling. Ook heb ik overleg gehad met de interne begeleider, die nog een methode daaraan toevoegde. Uiteindelijk heb ik drie methoden gevonden die ik in een methodeonderzoek met elkaar heb vergeleken. Met de gegevens van dat methodeonderzoek heb ik gekeken welke methode het beste aansloot bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
Vervolgens heb ik een individueel handelingsplan voor de leerling geschreven en werd deze methode toegepast. Tijdens deze fase in het onderzoek zijn er gerichte observaties uitgevoerd via de tijdsteekproef waarbij weer dezelfde gedragingen werden geturfd. Centrale vragen waren: Werkt deze aanpak? Hoe ervaart de leerling deze methode? Verbetert zijn werkhouding en taakgedrag?
Als leerkracht is er bij mij door dit onderzoek meer begrip ontstaan voor de ongestructureerde aanpak van leerlingen met ADHD en begrijp ik nu ook waar hun stress en frustratie vandaan komen. Ik kan deze kinderen nu begeleiden en ondersteunen om hun taken overzichtelijker te maken en hun taakgedrag te verbeteren zodat zij beter kunnen presteren.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk