De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Octrooibeleid in Zuidoost Brabant. Een onderzoek onder multinationals, mkb en kennisinstellingen.

Octrooibeleid in Zuidoost Brabant. Een onderzoek onder multinationals, mkb en kennisinstellingen.

Samenvatting

De regio Zuidoost-Brabant is een innovatieve regio en is om die reden bestempeld tot Brainport. In het rapport Brainport Navigator 2013; Lissabon voorbij! (2005) is een samenhangend pakket van projecten en maatregelen opgesteld die noodzakelijk zijn om Brainport te kunnen blijven. Kennistransfer met als doel het door kenniscirculatie bevorderen van innovatie bij het mkb is hierbij een van de sleutelfactoren. De opzet van het onderhavige onderzoek sluit aan bij dit uitgangspunt. Het onderzoek brengt het octrooibeleid bij grote (multinationale) ondernemingen en kennisinstituten in kaart en beoogt deze kennis over te brengen op (kleinere) mkb-bedrijven in Zuidoost Brabant. Aldus wordt versterking van het bewustzijnsproces voor octrooibeleid bij het mkb nagestreefd, alsmede optimalisering van de kennis van en de mogelijkheden tot octrooibescherming en -beleid. Octrooibeleid stimuleert ondernemers om kennis te nemen van andere innovaties en om zichzelf te positioneren op de 'innovatiemarkt'.

Toon meer
Jaar2006
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk