De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vroegtijdige signalering van beginnende leesproblemen met behulp van het leeskastje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vroegtijdige signalering van beginnende leesproblemen met behulp van het leeskastje

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gewenste situatie na dit onderzoek is dat het leeskastje routinematig als passend instrument wordt gebruikt om vroegtijdig beginnende leesproblemen te signaleren en dat het tevens ingezet wordt bij de nodige interventies, waardoor de leerlingen de tussendoelen van de beginnende geletterdheid beter gaan beheersen. Mede hierdoor ga ik ervan uit dat er ook een sterkere basis gelegd wordt met betrekking tot de leesvoorwaarden om een goede start te kunnen maken met het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. De directe aanleiding voor mijn onderzoek heeft vooral te maken met het feit dat de kinderen al met een behoorlijke taalachterstand in de eerste kleutergroep instromen en als gevolg daarvan worden wij al snel geconfronteerd met vroegtijdige hiaten in de taal-/leesontwikkeling van een aantal kleuters.
Dit onderzoek laat zien dat je met behulp van het leeskastje kleuters al heel snel op een uitdagende en speelse manier in aanraking kunt laten komen met allerlei activiteiten rondom de geschreven en gedrukte taal. Daarbij komen alle cruciale aspecten aan de orde die bij de tussendoelen van de beginnende geletterdheid genoemd worden. Het structureel aanbieden van de tussendoelen van de beginnende geletterdheid heeft tot doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de preventie van beginnende leesproblemen in de kleutergroepen en in groep 3. Vroegtijdige onderkenning en behandeling van problemen die tot beginnende leesproblemen kunnen leiden is veel doelmatiger dan laat signaleren en reageren.
De dan nog minder grote achterstanden of minder grote problemen bieden een betere kans voor succesvolle behandeling.
De nieuwswaarde zit in het feit dat risicokleuters met behulp van het leeskastje vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en dat op tijd met de juiste interventies gestart kan worden wat vervolgens kan leiden tot betere prestaties met betrekking tot het beginnend leesproces van die kleuters. Om de onderzoeksvraag goed te onderzoeken heb ik literatuur bestudeerd en is er voorbeidend werk verricht om het leeskastje in de praktijk uit te proberen. In samenwerking met mijn collega van groep 2 zijn er drie prentenboeken uitgekozen die aansluiten bij het thema dat aan de orde is. Samen met de leerkrachten van groep 1, 2 en 3 heb ik de activiteitenplannen gemaakt rondom de verschillende prentenboeken om de tussendoelen met behulp van het leeskastje structureel aan de groep aan te bieden en hen ook actief erbij te betrekken, zodat ze de inhouden van de tussendoelen en het proces van het beginnend lezen beter leren kennen. Betekenisvol leren werkt goed bij kinderen. Waarom zou het dan niet goed bij leerkrachten kunnen werken? In het kader van dit onderzoek is gewerkt met signaleringen , metingen, evaluaties, interviews en vragenlijsten om de resultaten per deelvraag te kunnen onderbouwen.
Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen, en niet minder belangrijk, dat het leeskastje een uitdagend en motiverend hulpmiddel is om bij de leerkrachten van groep 1 en 2 de tussendoelen van de beginnende geletterdheid te verduidelijken en het geeft de kinderen als ook de leerkrachten daarbij houvast.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk