De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wetenschappelijk onderzoek geïmplementeerd in het onderwijs: “Kritiek mag!”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wetenschappelijk onderzoek geïmplementeerd in het onderwijs: “Kritiek mag!”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Conform de Dublin descriptoren (hbo competenties) dient een afgestudeerde hbo-er in staat te zijn om wetenschappelijke inzichten te kunnen toepassen bij vraagstukken in de praktijk en bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van kennis.
Binnen de Fontys Paramedische Hogeschool, lectoraat Health Care and Technology for Quality of Life, is daartoe een doorlopende leerlijn 'toegepast wetenschappelijk onderzoek' ontwikkeld, geschikt voor meerdere opleidingen. De student maakt daarbij vanaf het begin van zijn/haar opleiding kennis met de beginselen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. In het eerste jaar wordt gestart met een vraagstelling vanuit de eigen belevingswereld die omgezet wordt in een PICO vraag. Studenten leren zich een vraag te stellen, literatuur te zoeken en het resultaat vast te leggen in een mondelinge en schriftelijke presentatie. In het tweede jaar vindt verdieping plaats in de theoretische beginselen van evidence based practice aan de hand van thema's die voortkomen uit het eigen vakgebied. De nadruk ligt op de verschillende soorten onderzoek en de kritische beoordeling van wetenschappelijke artikelen. In het derde jaar voeren studenten zelf een klein onderzoek uit en ligt het accent op het toepassen van wetenschappelijke methoden, zoals de daarbij horende statistiek. Op deze manier wordt de student geleidelijk in de breedte en op een toegankelijke manier voorbereid op de laatste fase van de leerlijn (het afstudeeronderzoek), en raakt gewend aan het bijhouden van de vakliteratuur. Het afstudeeronderzoek wordt veelal verricht binnen het kader van lopende onderzoeken van het lectoraat.
In de workshop zal worden gepresenteerd hoe het onderwijs in niveaus is ingedeeld in het curriculum. Vervolgens voeren de deelnemers een opdracht uit, vergelijkbaar met zoals deze wordt aangeboden aan studenten. Hierop volgt een inhoudelijke discussie.
Het in dit onderwijs ontwikkelde studiemateriaal is ter inzage beschikbaar.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2010
TypeAndersoortig materiaal
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk