De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

''Verbeterde samenwerking als basis voor een bruisend centrum"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

''Verbeterde samenwerking als basis voor een bruisend centrum"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Best heeft in samenwerking met de partners AM projectontwikkeling, BPF Bouwinvest en AWG architecten een centrumplan ontwikkelt. Dit centrumplan is ontwikkeld omdat het huidige centrum niet voldoet aan de wensen van de inwoners van Best. Het centrumplan bevat drie fasen en heeft een doorlooptijd van 2010 tot en met 2020. De gemeente heeft geconstateerd dat het draagvlak onder de stakeholders (ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en toegelaten instellingen) voor het centrumplan in de afgelopen jaren is afgenomen. De gemeente Best besteedt een onderzoek uit omdat in kaart gebracht moet worden op welke manier het draagvlak hersteld kan worden onder de ondernemers en vastgoedeigenaren. Het onderzoek heeft de volgende centrale vraag:

Wat zijn de wensen en behoeften van de ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Best met betrekking tot de nieuwe inrichting van het centrum en op welke wijze kan het draagvlak voor het toekomstige centrum onder deze stakeholders hersteld worden?

De eerste stap in het onderzoek na het deskresearch. Een gecompliceerd onderwerp als het centrumplan behoeft een goede fundering van informatie, deze informatie is vergaard in het deskresearch. De gemeente Best wil graag leren van andere gemeenten op het gebied van centrumontwikkeling en communicatie met stakeholders. De benchmarks, verricht in Boxmeer, Deurne, Helmond, Uden en Veghel, geven een inzicht in de ontwikkelingen van centra in de regio. Door middel van de benchmarks werd de gemeente Best geïnformeerd en geadviseerd op basis van de ervaringen van de eerder genoemde gemeenten. Naast de benchmarks zijn twee vastgoedcongressen bezocht waarbij de centrumontwikkeling in de regio zuidoost Brabant centraal stond.

Uit de diepte-interviews met ondernemers en vastgoedeigenaren blijkt dat ondernemers zich zorgen maken over het huidige centrum. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn van mening dat het huidige centrum te weinig uitstraling en sfeer heeft en zien naast het centrumplan ook verbetermogelijkheden voor de korte termijn. Op korte termijn moet onder andere de sfeer in het centrum vergroot worden, dit is volgens ondernemers te realiseren door het uitbereiden van de evenementenkalender van ondernemersvereniging MKB Best. De geïnterviewden stellen dat het huidige centrumplan te rigoureus van aanpak is en geven aan dat een facelift zeker zo effectief kan zijn voor een aantrekkelijker centrumgebied. Verder zijn de ondernemers en de vastgoedeigenaren het eens met de gemeente over het centraliseren van horecagelegenheden om zodoende een 'horecahart' te creëren. Er bestaat echter verdeeldheid over de locatie waarop de horeca zich moet gaan vestigen. In het huidige plan komen horecagelegenheden aan het nieuwe Dorpsplein te liggen, een gedeelte van de geïnterviewde ondernemers en vastgoedeigenaren ziet echter in het Raadhuisplein een beter alternatief.

Om de samenwerking tussen de gemeente Best, ondernemersvereniging MKB Best en de vastgoedeigenaren te verbeteren moet voornamelijk de onderlinge communicatie verbeteren. Ondernemers geven te kennen slechts incidenteel geïnformeerd te worden, hetgeen regelmatig tot irritaties leidt. Daarnaast geven zowel ondernemers, vastgoedeigenaren als gemeente aan niet te weten welke aanspreekpunten men dient te gebruiken op het moment dat men elkaar wil bereiken. Ondernemers en vastgoedeigenaren zouden graag meer communiceren met de gemeente over de ontwikkeling van het centrum. Centrummanagement is een initiatief van de Kamer van Koophandel waardoor onder andere communicatieproblemen kunnen worden verholpen. Centrummanagement is een structurele wijze van communicatie waarbij zowel gemeente, ondernemersverengingen als vastgoedeigenaren betrokken zijn. Het opstarten van een Centrummanagement is maatwerk omdat in iedere gemeente andere onderwerpen van belang zijn. Voor de betrokken partijen in het centrum van Best is Centrummanagement onder andere een middel om ideeën te kunnen uitwisselen over het centrumplan en de wijze waarop het centrum in de toekomst verbeterd kan worden. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers en vastgoedeigenaren op basis van praktijkervaringen initiatieven hebben voor de verbetering van het centrum. Ook zien ondernemers alternatieven waarmee het huidige centrumplan versterkt kan worden. De gemeente Best heeft te kennen gegeven graag intensiever met ondernemers en vastgoedeigenaren te willen samenwerken om tot een sterker centrum te komen.

Om een eerste stap te zetten op weg naar een verbeterde wijze van communicatie tussen alle betrokken partijen in het centrumgebied is een informatiekrant ontwikkeld. Deze informatiekrant bevat informatie over de benchmarks en Centrummanagement. In de informatiekrant was tevens een uitnodiging bijgesloten voor de informatieavond op 8 juli jongstleden. Tijdens deze informatieavond gaf wethouder centrumplan Vic Kerkhoff een presentatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot het centrum. De resultaten van het onderzoek werden door de onderzoekers gepresenteerd en de centrummanager Jan Bouten gaf een presentatie over het Centrummanagement in Helden-Panningen. De informatieavond had als doel om als startschot te dienen voor een verbeterde samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren. Om dit startshot extra kracht bij te zetten is in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel een stimuleringsbijdrage van €10.000,- beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een Centrummanagement in Best.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Economische Hogeschool Tilburg
PartnerGemeente Best
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk