De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Studieloopbaanbegeleiding, een illusie?

Over studieloopbaanbegeleiding in het MBO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Studieloopbaanbegeleiding, een illusie?

Over studieloopbaanbegeleiding in het MBO

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Fontys OSO opleiding tot Master Special Educational Needs is dit onderzoek geschreven. De gebruikte onderzoekmethodes zijn survey- en case-onderzoek. In dit onderzoek staan de eerstejaars niveau 3 studenten van de opleiding Brood en Banket van het Jansen College centraal. De aanleiding van dit onderzoek komt van de uitslag van een enquête afgenomen door Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onder alle studenten van de opleiding Brood en Banket van het Jansen College. Uit dit onderzoek blijkt dat de studenten ontevreden zijn over de studieloopbaanbegeleiding. Door middel van deze uitslag is de volgende onderzoeksvraag samengesteld: Hoe kan ik, op grond van de begeleidingsbehoeften van de eerstejaars niveau 3 student van de opleiding Brood en Banket op het Jansen College, de studieloopbaangesprekken verbeteren? Twintig studenten zijn geënquêteerd over in hoeverre zij bepaalde begeleidingsbehoeften hebben. Vervolgens zijn twee focusgroepen van elk drie personen samengesteld om dieper in te gaan op de informatie die uit de enquête komt. Uit dit onderzoek is gebleken dat de eerstejaars niveau 3 studenten van de opleiding Brood en Banket van het Jansen College inderdaad meer behoefte hebben aan studieloopbaanbegeleiding op de volgende punten: • Begeleiding bij reflecteren • Begeleiding op beroepshouding • Toekomstgerichte dialoog • Begeleiding op sterke en zwakke kanten Daarnaast vinden zij een sterke relatie met de studieloopbaanbegeleider belangrijk. Echter, uit dit onderzoek blijkt dat niet iedere student dezelfde begeleidingsbehoeften heeft. Zowel de eerstejaars niveau 3 studenten van het Jansen College als Meijers, Kuipers en Winter (2010) en Dekkers en Hogeboom (2006) geven aan dat een vraaggerichte begeleiding uitkomst kan bieden. Kenbegrippen: Begeleidingsbehoeften, handelingsgericht werken, loopbaanbegeleiding, loopbaangesprek, reflectie, dialoog, relatie met studieloopbaanbegeleider, adaptief onderwijs

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk