De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De I Class

een evaluatieonderzoek naar de prikkelarme ruimte binnen een VO-college

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De I Class

een evaluatieonderzoek naar de prikkelarme ruimte binnen een VO-college

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit verslag gaat over de I Class, een begeleidingstraject waarin wordt getracht recht te doen aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte(n), zodat zij zich staande kunnen houden in het reguliere onderwijs. Het onderzoek gaat in op de vraag welke ervaringen leerlingen en medewerkers hebben met de ruimte en begeleiding van de I Class. Om antwoorden te vinden is door 22 I Class-leerlingen een vragenlijst ingevuld. Daarnaast is met vier leerlingen en vijf medewerkers gesproken over hun bevindingen met de I Class. De onderzoeksresultaten laten zien dat de leerlingen heel tevreden zijn. Drie van de geïnterviewde leerlingen zeggen dat zij zonder het begeleidingstraject hun schoolcarrière niet op het reguliere onderwijs (hadden) kunnen doorlopen. De ruimte van de I Class geeft de leerlingen de rust die ze gedurende een schooldag nodig hebben om te kunnen (blijven) functioneren. De medewerkers zijn niet onverdeeld positief. Alle medewerkers prijzen de inzet en betrokkenheid van het zorgteam. Wel is er (nog) te weinig bekend over de mogelijkheden van de I Class en de begeleidende rol die docenten daarin kunnen spelen. Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten zijn aanbevelingen opgesteld. Allereerst is het zaak om leerlingen goed te (blijven) screenen, zodat de I Class de stille ruimte blijft die het is. Daarnaast wordt geadviseerd een werkgroep samen te stellen die kijkt of en hoe het mogelijk is om het I Class-lokaal in te richten voor zowel studie als ontspanning. Een laatste advies is het gehele docentenkorps aan het begin van ieder schooljaar te informeren over de I Class, de faciliteiten en (wijze van begeleiden van) de leerlingen die dat jaar naar de I Class mogen. Is die informatie bij elke docent bekend, kan hij zijn leerlingen nóg beter begeleiden dan nu al gebeurt.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-06-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk