De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naar ongekende hoogte : het fundament voor een, in potentie, ongeëvenaard evenement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Naar ongekende hoogte : het fundament voor een, in potentie, ongeëvenaard evenement

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 21 oktober 2006 vindt de vierde editie plaats van De Nederlandse Designprijzen. De Nederlandse Designprijzen is dé designwedstrijd van ontwerpend Nederland, een initiatief van de Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Designlink (platform voor opdrachtgevers en ontwerpers). Jaarlijks worden prijzen uitgereikt in 14 verschillende categorieën voor verschillende disciplines in de designbranche. De Nederlandse Designprijzen stelt zich hiermee ten doel om vanuit een open instelling en in samenspraak met haar partners Nederlandse (top) ontwerpers een platform te bieden om zich internationaal aan opdrachtgevers, branchegenoten en de pers te presenteren. Daarnaast wil zij een stimulans zijn voor de constante ontwikkeling van de kwaliteit en status van de Nederlandse vormgeving. Dit gebeurt door middel van een tentoonstelling, de uitreikingsceremonie, de catalogus en de publiciteit die gepaard gaat met de Designprijzen.

De opdracht
De aanleiding voor de opdracht is de overname van De Nederlandse Designprijzen in Amsterdam door het projectbureau De Nederlandse Designprijzen in Eindhoven. Nauwelijks vijf maanden voor de geplande uitreiking werd de organisatie van De Nederlandse Designprijzen overgedragen, met als gevolg een hectische periode waarin een aantal belangrijke zaken gedwongen op de achtergrond geschoven werden. De werkwijze, qua communicatie en organisatie van het evenement was ad hoc, waardoor De Nederlandse Designprijzen nog niet het gewenste kwaliteitsniveau heeft bereikt. Dit betekent dat De Nederlandse Designprijzen in haar geheel naar een hoger niveau getild moet worden, waardoor het zowel op korte termijn alswel op lange termijn interessanter wordt om aan De Nederlandse Designprijzen deel te nemen, het te bezoeken of te ondersteunen.
Onze opdracht is om de communicatie rondom het project op korte termijn structureel invulling te geven. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroepen media, sponsoren, deelnemers en bezoekers, omdat die op dit moment het belangrijkst zijn om de continuïteit en de kwaliteit van De Nederlandse Designprijzen te waarborgen.

Het onderzoek
De basis van het onderzoek is een evaluatie die bij aanvang van de opdracht voorhanden was, opgesteld door de projectleider van De Nederlandse Designprijzen. Vanwege een beperkte mogelijkheid tot fieldresearch hebben we deze basis aangevuld met informatie afkomstig uit bestaande bronnen -zoals projectplannen, literatuur en artikelen- en interviews met de medewerkers, partners en oud-deelnemers van De Nederlandse Designprijzen.

Conclusies en strategie
Met meer dan zevenhonderd aanmeldingen, 1.500 aanwezigen tijdens de gala-uitreiking, 4.500 bezoekers op de tentoonstelling in Eindhoven en bijna 100.000 euro aan media-attentie is De Nederlandse Designprijzen editie 2005, ondanks de korte voorbereidingstijd, succesvol geweest. Echter met een meer gestructureerde en doordachte aanpak heeft De Nederlandse Designprijzen de potentie om uit te groeien tot ongekende hoogte.
Hieronder worden de belangrijkste bevindingen en oplossingen per doelgroep uiteengezet:

Media
Over de kwantiteit van de media-aandacht had De Nederlandse Designprijzen vorige editie niet te klagen. Echter wat betreft de kwaliteit is er wel het een en ander op te merken. Zo werd De Nederlandse Designprijzen zelf vrijwel niet inhoudelijk behandeld en vond de publiciteit voornamelijk plaats na de uitreiking. Daarnaast liet de interesse van de vak- en branchegerichte media te wensen over. Dit heeft alles te maken met het feit dat er vorige editie vrijwel tot geen actie is ondernomen om de media bij de voorbereidingen van het evenement te betrekken.
Om dit komende edities beter te doen wordt het project opgedeeld in fasen, waarin per fase gericht gekeken wordt naar de te benaderen media.

• Tijdens de inschrijfperiode worden ontwerpers op landelijk niveau opgeroepen zich in te schrijven voor de NDP. In deze fase zijn vooral vak-/branchegerichte media interessant.

• De aanloop naar de uitreiking.
- Het bekend maken van de selectie wordt op nationaal niveau onder de aandacht gebracht. In de aanloop naar het evenement proberen we zoveel mogelijk inhoudelijke media-aandacht voor de deelnemers tot stand te brengen.
- De aankondiging van de uitreiking en de expositie in combinatie met de Dutch Design Week wordt voornamelijk op regionaal niveau, omgeving Eindhoven, uitgemeten. Op landelijk niveau zijn vak- en branchegerichte media en media gericht op design belangrijk in deze fase.
- Het bekend maken van de genomineerden wordt op nationaal niveau onder de aandacht gebracht. In de aanloop naar het evenement proberen we zoveel mogelijk inhoudelijke media-aandacht tot stand te brengen.

• De uitreiking en de uitslagen worden zowel landelijk als internationaal onder de aandacht gebracht bij alle verschillende soorten media. Extra aandacht gaat hierbij uit naar RTV.

Door te faciliteren, persoonlijk contact te onderhouden met de verschillende media, nieuwswaarde te benadrukken en de boodschap af te stemmen op het medium en diens doelgroepen wordt zoveel mogelijk free publicity gegenereerd. Daarnaast worden strategische mediaparnerships aangegaan met vak- en branchegerichte media, joint promotions met de publieke media en wordt de bestaande samenwerking met de brancheorganisaties uitgebreid, waardoor De Nederlandse Designprijzen ook gebruik kan maken van diens uitgaven.

Sponsoren
De Nederlandse Designprijzen heeft voor editie 2005 een aanzienlijk bedrag aan sponsorondersteuning weten te verkrijgen. Aannemelijk is dat de huidige sponsoren de samenwerking de komende edities voort zullen zetten en ook de opklimmende markt biedt mogelijkheden, maar gestructureerde actie om nieuwe sponsoren te werven is geboden. Sponsoren worden gericht benaderd. Bij de selectie van de materiële sponsoren in eerste instantie binnen de regio gezocht. Bij de selectie van cash-sponsoren wordt met name gekeken naar aard van de organisatie, de doelgroep en de te bereiken communicatiedoelstellingen. De aandacht gaat uit naar grotere organisaties die landelijke of internationale bekendheid beogen, omdat deze naar verwachting ook hogere sponsorbudgetten beschikbaar hebben. Daarnaast worden de sponsorvoordelen uitgebreidt en worden er verschillende sponsoropties geboden.Tegelijkertijd gaat de aandacht uit naar het inbouwen van meer contactmomenten om de relatie en samenwerking met de huidige sponsoren te versterken en intensiveren.

Deelnemers
In 2005 waren er ruim 700 inschrijvingen, verdeeld over de verschillende categorieën. Door zwakkere categorieën samen te voegen was hiermee voldoende animo om een actuele selectie van Nederlands ontwerp te verkrijgen. De inschrijfprocedure was niet optimaal en meer inschrijvingen zouden daadwerkelijk omgezet zijn in inzendingen wanneer de informatietoestroom beter had gefunctioneerd. Daarnaast werd de prijs als (te) hoog ervaren en zijn er verbeteringen mogelijk in de oproep tot deelname. Ook heeft het vertrouwen in De Nederlandse Designprijzen deuken opgelopen door onvoldoende communicatie en chaotische organisatie. Door duidelijkheid in communicatie, het inbouwen van meer contactmomenten, het benadrukken van het profijt van deelname, het vergemakkelijken van de inschrijfprocedure en het uitbreiden van het doelgroepbereik wordt getracht het deelnemersaantal op te schroeven. Opgemerkt dient te worden dat het deelnemersaantal op de lange termijn direct beïnvloed wordt door de winst die behaald wordt bij de overige doelgroepen.

Bezoekers
Doordat de aandacht volledig op de organisatie van het evenement was gevestigd is de promotie van de uitreikingsceremonie en tentoonstelling er bij ingeschoten. De kwaliteit van de uitreikingsceremonie van 2005 was voor sommigen teleurstellend, waardoor het vertrouwen in de professionaliteit van De Nederlandse Designprijzen een deuk heeft opgelopen. De tentoonstelling werd qua organisatie goed ontvangen. De Nederlandse Designprijzen mocht een redelijk bezoekersaantal noteren. Door komende edities meer aandacht aan de werving van bezoekers te schenken verwachten wij aanzienlijk meer geïnteresseerden te trekken. De doelgroep, voor zowel de uitreiking als de tentoonstelling, bestaat voor een groot deel uit vakmatig geïnteresseerden. Zodoende is de intensivering van de samenwerking met brancheorganisaties een belangrijk onderdeel van de strategie. Daarnaast wordt het netwerk van de deelnemers zelf ingezet, worden speciale designarrangementen ontwikkeld gericht op de zakelijke markt en worden dagjesmensen en bezoekers van de Dutch Design Week aangesproken. Tevens heeft de publiciteit die aan de uitreiking en tentoonstelling vooraf gaat grote invloed op de naamsbekendheid en dus bezoekersaantallen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnersDe Nederlandse Designprijzen
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk