De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerking en betrokkenheid gaan samen met communicatie

een kwalitatief onderzoek naar de communicatie tussen sociale professionals en ouders in een orthopedagogisch centrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerking en betrokkenheid gaan samen met communicatie

een kwalitatief onderzoek naar de communicatie tussen sociale professionals en ouders in een orthopedagogisch centrum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het opvoeden en opgroeien van een kind is een individuele verantwoordelijkheid voor ouders (Gemmeke & Van Dijk, 2010). Uit het rapport van Van Egten, Zeijl, De Hoog, Nankoe en Petronia (2008) blijkt dat ouders behoeften hebben aan betrokkenheid van de omgeving. Wanneer het gaat om professionals geven Van Dijk en Prinsen (2008) aan dat ouders behoeften hebben aan advies en hulp wanneer zij zich zorgen maken om de opvoeding, zoals de ontwikkeling van het kind.
De sociale professionals van het orthopedagogisch centrum richten zich op deze hulpvraag (coördinerend begeleider, persoonlijke communicatie, 15 maart 2016). Volgens Bulsink, Van der Klein en Van der Gaag (2012) nemen de sociale professionals hiermee een rol in de pedagogische civil society.
Gemmeke en Van Dijk (2010) geven aan dat deze steun ervoor zorgt dat de verantwoordelijkheid voor het opvoeden en het opgroeien van het kind gedeeld wordt. Uit de probleemanalyse blijkt dat de betrokkenheid, samenwerking en communicatie waarmee de sociale professionals een rol in de pedagogische civil society nemen, onder druk komt te staan.
Er is onvoldoende inzicht in de kennis over hoe de sociale professionals in communicatie met betrokken ouders aan kunnen sluiten op de behoeften en communicatieve vaardigheden van deze ouders. Uit deze informatie is de onderzoeksdoelstelling naar voren gekomen die weergeeft dat het onderzoek als doel heeft om inzicht te krijgen in de behoeften en communicatieve vaardigheden van de sociale professionals en de ouders van cliënten van orthopedagogisch centrum X, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking. De onderzoeksdoelstelling geeft ook weer dat dit onderzoek de sociale professionals kennisgeven over hoe zij in communicatie met betrokken ouders aan kunnen sluiten bij deze behoeften en communicatieve vaardigheden. Om het onderzoeksdoel te behalen, is er een onderzoeksvraag gesteld. Met deze onderzoeksvraag is er gezocht naar een antwoord op een manier hoe de sociale professionals van orthopedagogisch centrum X, voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking, kunnen communiceren met betrokken ouders met zoveel mogelijk aansluiting bij de behoeften en communicatieve vaardigheden van deze ouders.
Naar aanleiding van de doelstelling en onderzoeksvraag zijn er deelvragen geformuleerd. In het theoretisch kader staat informatie over communicatiemiddelen, communicatieve vaardigheden, het opvoeden van een kind met een beperking en betrokkenheid die heeft bijgedragen aan de onderzoeksopzet en de benadering tijdens de interviews. De deelvragen en hoofdvraag zijn beantwoord door middel van semigestructureerde interviews met verschillende sociale professionals en ouders van cliënten van orthopedagogisch centrum X, onderdeel van traditionele zorginstelling Y. Op dit orthopedagogisch centrum worden kinderen van nul tot achttien jaar die een ontwikkelingsachterstand of beperking hebben, afgestemd op hun belevingsniveau, gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling (coördinerend begeleider, persoonlijke communicatie, 15 maart 2016). De resultaten van de interviews staan vermeld in dit onderzoek.
De conclusie van de onderzoeksvraag is dat de sociale professionals op dit moment goed bezig zijn met het aansluiten bij de behoeften en communicatieve vaardigheden van de betrokken ouders. Wel zijn er aandachtspunten voor de sociale professionals. De sociale professionals kunnen in gesprek gaan met de organisatie over een tolk. Deze tolk zou hen kunnen helpen bij het communiceren met ouders die weinig of geen Nederlandse en Engelse taal bezitten. Daarnaast zouden zij e-mail in kunnen zetten bij het communiceren met ouders die weinig of geen Nederlandse en Engelse taal bezitten. Tevens zouden zij na kunnen gaan of het mogelijk is om elk kwartaal met de ouders een gesprek te hebben. Daarnaast zouden de sociale professionals na kunnen denken over mogelijkheden waardoor er meer handen
beschikbaar zijn. Zij zouden ook minimaal één keer per maand kunnen communiceren met ouders door middel van filmpjes. Daarnaast zouden de sociale professionals na kunnen gaan of zij voldoen aan de inhoudelijke behoeften, van de ouders, me betrekking tot het heen- en weerschrift. Tot slot zouden de sociale professionals een bericht naar de ouders kunnen sturen met de vraag of zij akkoord gaan met het vervangen van het heen- en weerschrift door de e-mail.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnersDichterbij
Datum2016-08-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk