De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De inzet van oplossingsgericht werken en collegiale consultatie in het voortgezet onderwijs voor docenten in de omgang met leerlingen met een hechtingsprobleem

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De inzet van oplossingsgericht werken en collegiale consultatie in het voortgezet onderwijs voor docenten in de omgang met leerlingen met een hechtingsprobleem

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op docenten in het voortgezet onderwijs die lesgeven aan leerlingen met een hechtingsstoornis. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014, waarbij het gaat om een passende plek in het onderwijs te vinden voor alle kinderen, wordt van docenten een andere pedagogische aanpak gevraagd in de les. Docenten vragen aan de zorgcoördinator handvatten om hiermee om te gaan. Uit het vooronderzoek blijkt dat docenten met name de omgang met leerlingen met een hechtingsprobleem het moeilijkst vinden. Evaluaties van passend onderwijs laten zien dat kennis, vaardigheden en ondersteuning zaken zijn die docenten missen, maar waar wel behoefte aan is. Uit de literatuurstudie blijkt dat oplossingsgericht werken - en dan met name het model van de 7-stappendans - ingezet kan worden als vaardigheid om naar oplossingen te zoeken. Daarbij is collegiale consultatie een middel wat het onderwijs niet vreemd is en zeker beter ingezet kan worden om tegemoet te komen aan de ondersteuning van docenten.

De onderzoeksvraag die geformuleerd is, luidt als volgt: Op welke wijze draagt oplossingsgericht werken bij aan de begeleiding van docenten in het VO die lesgeven aan leerlingen met een hechtingsprobleem en welke rol kan collegiale consultatie daarin spelen?

Om een antwoord hierop te krijgen, wordt eerst een enquête gehouden om de beginsituatie te bepalen. Daarna wordt een interventie ingezet waarbij docenten kennis aangereikt krijgen over leerlingen met een hechtingsprobleem. Vervolgens wordt docenten de stappen van het model uitgelegd en gaan ze in de praktijk aan de slag. Er wordt een collegiale consultatie uitgevoerd en tot slot wordt aan de hand van een focusgroep-interview de interventie geëvalueerd. Daaruit blijkt dat docenten positief zijn over het oplossingsgericht werken en de 7-stappendans. Ze vinden het een verrassend model en goed werkbaar in de praktijk. Over de inzet van collegiale consultatie zijn docenten enthousiast, ze staan open voor een structurele en planmatige invoer ervan.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk