De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bewegen op niveau

een onderzoek naar het effect van niveaugroepen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding bij de eerstejaarsklassen van het Montessori College in Nijmegen

Bewegen op niveau

een onderzoek naar het effect van niveaugroepen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding bij de eerstejaarsklassen van het Montessori College in Nijmegen

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het effect van homogene groepsindeling bij de lessen LO in de eerste klassen van het Montessori College in Nijmegen. Het doel van het onderzoek is om te kijken in welke mate het indelen van leerlingen in homogene beweeggroepen effect heeft op de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden en motivatie. Om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te kunnen meten, is van alle leerlingen een motorische test afgenomen. Vanuit deze test kon voor alle leerlingen een zogeheten Motion Quotiënt (MQ) worden bepaald, een soort IQ voor het bewegen. Daarnaast hebben alle leerlingen verschillende vragenlijsten ingevuld over motivatie. Aan de hand van de MQ-scores zijn de leerlingen van zes klassen ingedeeld in niveaugroepen. Dit was de interventiegroep. Twee andere klassen zijn intact gelaten om te fungeren als controlegroep.

Gedurende twaalf weken hebben de leerlingen van de interventiegroep wekelijks één les LO op hun niveau gekregen. Na afloop van de periode zijn alle testen, zowel van deze groep leerlingen als die van de controlegroep, opnieuw afgenomen.

Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen van de interventiegroep in hun motorische vaardigheden significant sterker zijn gegroeid dan hun leeftijdsgenoten uit de controlegroep. Dit effect bleek aanwezig in alle deelpopulaties en subonderdelen. De resultaten van de motivatietesten zijn minder positief. De leerlingen uit de interventiegroep blijken minder motivatie te ervaren dan de leerlingen uit de controlegroep.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Lichamelijk Opvoeding
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerMontessori College Nijmegen
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk