De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Turkse ouders betrokken? Betrokken Turkse ouders!

Onderzoek naar de ouderbetrokkenheid van Turkse ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Turkse ouders betrokken? Betrokken Turkse ouders!

Onderzoek naar de ouderbetrokkenheid van Turkse ouders.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van allochtone ouders is een problematiek die zich niet alleen afspeelt op lokaal- maar ook op landelijk en internationaal niveau. Het onderzoek richt zich op de Turkse ouders omdat zij op deze school de grootste groep vertegenwoordigen ten opzichte van andere allochtone groeperingen. Uit eigen ervaring heb ik geconstateerd dat er in Turkije sprake is van een vergelijkbare problematiek ten aanzien van de ouderbetrokkenheid met school.

Er bestaan misvattingen bij allochtone ouders over ouderbetrokkenheid volgens De Vries (2010) waardoor de ouderbetrokkenheid niet goed van de grond komt. Een gemiste kans want er is een breed draagvlak bij school en Turkse belangenverenigingen die het belang inzien van ouderbetrokkenheid vanwege de positieve effecten op de onderwijs ontwikkeling van de leerlingen (Smit, 2006).

Om te komen tot een open en transparante communicatie (Jacobs, 2008) zijn betrokken ouders een voorwaarde. Bij Turkse ouders spelen factoren zoals een taalbarrière, onbekendheid met de schoolcultuur en het leven in twee culturen een belangrijke rol in het achterblijven van de ouderbetrokkenheid (PAOO,2008).
De literatuur spreekt over verschillende begrippen in de relatie tussen ouders en school. Begrippen met nuanceverschillen maar in de kern maar één doel hebben: zorg als school dat er een relatie wordt opgebouwd met de ouders en overtuig de ouders van het gemeenschappelijke belang. Het voorliggende onderzoek richt zich specifiek op de allochtonen van Turkse herkomst. Daarom is het niet alleen een actieonderzoek maar mag het evenzo bestempeld worden als een 'etnografisch' onderzoek vanwege de specifieke culturele groep. Met het onderzoek denk ik te bereiken dat de ouderbetrokkenheid van Turkse ouders toe zal nemen en dat het een blauwdruk is om toe te passen op andere allochtone groeperingen. De pijlers waarop het onderzoek is gebaseerd bestaan uit onderdelen als: organiseren van bijeenkomsten, enquêtes, waaronder de meetlat ouderbetrokkenheid (PAOO, 2010), huisbezoeken en een gezamenlijk bereide Turkse maaltijd met ouders en leerlingen. De genoemde onderdelen geven een antwoord op de vraag hoe het is gesteld met de mate van ouderbetrokkenheid bij Turkse ouders.
"

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk