De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Culturele diversiteit binnen de opleiding Ad PEP

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Culturele diversiteit binnen de opleiding Ad PEP

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit document wordt een onderzoek beschreven dat uitgevoerd is bij de opleiding AD PEP van Fontys Hogescholen. Het onderzoek is er op gericht om inzicht te krijgen in de mate waarin studenten met een migratieachtergrond zich thuis voelen binnen de opleiding en zich gewaardeerd voelen om hun expertise en talenten. De hypothese was dat met deze inzichten het antwoord op de hoofdvraag: “Wat is de stand van zaken van het culturele diversiteitsbewustzijn met betrekking tot studenten met een migratieachtergrond bij de studenten en docenten van de Fontysopleiding AD PEP en wat kan dit bewustzijn bevorderen volgens de zienswijze van studenten met een migratieachtergrond?” te vinden was.

Om een breed beeld te krijgen hoe studenten en docenten van de opleiding AD PEP culturele diversiteit ervaren is gestart met één centrale vraag die uitgezet is onder de studenten van twee lesplaatsen en de docenten. In een focusgroep van docenten werden de resultaten besproken. Vervolgens zijn vijf narratieve interviews afgenomen bij studenten met een migratieachtergrond. Ook deze resultaten zijn besproken in de focusgroep.
Belangrijk inzicht is dat het culturele diversiteitsbewustzijn van studenten en docenten in ontwikkeling is. Om dit te bevorderen moet ingezet worden op het expliciet maken van culturele diversiteit in het lesaanbod. Er moet meer aandacht besteed worden aan elkaar leren kennen om het gevoel van veiligheid en verbondenheid te bevorderen. Ook is meer aandacht voor het taalgebruik en de wijze van communiceren bij docenten nodig.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-04-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk