De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Suïcidaal gedrag

een onderzoek naar de behoeftes van professionals bij het begeleiden van cliënten die suïcidaal gedrag vertonen binnen organisatie X

Rechten:

Suïcidaal gedrag

een onderzoek naar de behoeftes van professionals bij het begeleiden van cliënten die suïcidaal gedrag vertonen binnen organisatie X

Rechten:

Samenvatting

Suïcidaal gedrag onder cliënten is een terugkomend probleem in de zorg. Vanwege de veranderingen in de zorg dienen begeleidende organisaties vaker cliënten met complexere problematieken op te vangen. Veel professionals binnen deze begeleidende organisaties hebben vaak weinig ervaring en/of kennis over de complexere doelgroep. De kans op suïcidaal gedrag kan verhoogd worden hierdoor. Dit kan zowel nadelige gevolgen hebben voor de cliënt die suïcidaal gedrag vertoont, als voor de professional die de cliënt begeleidt. Door het mogelijk foutief begeleiden van cliënten die suïcidaal gedrag vertonen, is het mogelijk dat cliënten daadwerkelijke pogingen ondernemen. Aan de andere kant kunnen professionals het lastig vinden hiermee om te gaan, waardoor het mogelijk is dat zij zich machteloos gaan voelen. Dit kan ertoe leiden dat professionals niet de juiste zorg bieden aan cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Dit komt ook naar voren binnen organisatie X. Zodoende is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
Wat zijn de behoeftes van professionals binnen organisatie X om suïcidaal gedrag van cliënten binnen organisatie X te begeleiden?
Om de kennis te kunnen vergroten over suïcidaal gedrag bij cliënten binnen organisatie X is gekozen om een kwalitatief onderzoek uit te voeren. De reden waarom gekozen is voor een kwalitatief onderzoek is te achterhalen wat de behoeftes zijn van professionals binnen organisatie X om cliënten die suïcidaal gedrag vertonen te begeleiden. Suïcidaal gedrag wordt door iedereen anders ervaren en door middel van semigestructureerde interviews kan doorgevraagd worden op verschillende onderwerpen en ervaringen van professionals. Om tot een antwoord te kunnen komen bij de hoofdvraag, is gebruik gemaakt van het theoretisch kader en drie deelvragen. Dat zijn de volgende:
• Hoe wordt suïcidaal gedrag bij cliënten ervaren door professionals van organisatie X?
• Welke verwachtingen hebben professionals van organisatie X op het gebied van communicatie en kennis over suïcidaal gedrag?
• Wat zijn de behoeftes van professionals binnen organisatie X op het gebied van methodieken en begeleidingsmethoden wanneer cliënten van organisatie X suïcidaal gedrag vertonen?
Uit de resultaten komt naar voren, dat de meeste respondenten behoefte hebben aan meer kennis om cliënten die suïcidaal zijn te begeleiden. Tevens hebben professionals behoefte aan betere communicatie, begeleiding en aansturing op het moment dat ze aangeven het nodig te hebben.
In de aanbevelingen komt naar voren dat professionals middels een training of cursus informatie kunnen verkrijgen op het gebied van begeleiding van suïcidale cliënten. Tevens komt in de aanbevelingen naar voren om één professional per team aan te wijzen als contactpersoon. Hierdoor kunnen de communicatielijnen kort gehouden worden en kunnen andere teamleden begeleid worden door deze contactpersoon. Ervaring op het gebied van suïcidaal gedrag bij deze contactpersoon is een vereiste. De laatste aanbeveling is het uitvoeren van cognitieve gedragstherapie binnen organisatie X bij cliënten die suïcidaal gedrag vertonen. Cliënten leren hierin negatieve gedachtes om te zetten naar positieve gedachtes.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnerCare+ te Roggel
Datum2017-08-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk