De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(Trans-)genderhulpverlening: hulpverlenen met een roze bril

Een kwalitatief onderzoek naar de begeleiding en ondersteuning bij de identiteitsvorming van transgender-jongeren binnen organisatie X

Open access

Rechten:

(Trans-)genderhulpverlening: hulpverlenen met een roze bril

Een kwalitatief onderzoek naar de begeleiding en ondersteuning bij de identiteitsvorming van transgender-jongeren binnen organisatie X

Open access

Rechten:

Samenvatting

De laatste maanden hebben zich enkele transgenderjongeren met hulpvragen op verschillende levensgebieden aangemeld bij de organisatie. De onderzoeker signaleerde dat er binnen het begeleidingsteam van organisatie X nog onwetendheid en handelingsverlegenheid heerst aangaande het begeleiden en ondersteunen van deze specifieke doelgroep.
In dit kwalitatieve onderzoek is door middel van semigestructureerde interviews met vier begeleiders van organisatie X, drie transgenderjongeren en drie externe specialistische hulpverleners waaronder een seksuoloog en gendertherapeut onderzoek gedaan naar: ‘Wat hebben begeleiders binnen organisatie X nodig om transgenderjongeren te begeleiden ter bevordering van het welbevinden én het uiteindelijke maatschappelijk participatie?’. Door middel van meerdere diepte-interviews is kennis vergaard en zijn er inzichten opgedaan over de hierboven genoemde onderzoeksvraag. De verkregen gegevens welke voortvloeien uit de interviews met de respondenten zijn verwerkt in twee verschillende codebomen; een codeboom over de ervaringen van de hulpverleners en een tweede codeboom over de ervaringen van de transgenderjongeren zelf. De resultaten van dit onderzoek zijn gekoppeld aan verschillende theorieën welke zijn terug te vinden in het theoretisch kader en uiteindelijk een antwoord hebben gevormd op de vraagstelling van dit onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek wordt kennis vergaard hoe begeleiders van organisatie X transgenderjongeren kunnen ondersteunen gedurende het zorgproces ten behoeve van het welbevinden zodat zij uiteindelijk beter maatschappelijk kunnen functioneren. De ervaringen van de transgenderjongeren en de ervaringen van de hulpverleners die met deze doelgroep werken zijn de leidraad binnen het gedane onderzoek.
Uit het gedane onderzoek blijkt dat vooral een gebrek aan kennis over genderdysforie en veelvoorkomende comorbiditeit van genderdysforie en een Autisme Spectrum Stoornis het voornaamste probleem is bij de begeleiders van organisatie X. Er is nog veel onwetendheid aangaande genderidentiteitsstoornissen en eventuele comorbide stoornissen en problematieken binnen de organisatie. Door middel van scholing aan medewerkers, het inzetten van specifieke methoden in de begeleiding en samenwerking met andere organisaties in de regio kan organisatie X waar mogelijk haar hulpverleningsaanbod aan deze doelgroep verbeteren met als doel het bevorderen van het welbevinden van de transgenderjongeren binnen organisatie X.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk