De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Armoede en een kinderwens

Een onderzoek naar het bespreekbaar maken van armoede in combinatie met een kinderwens bij gezinnen die een risico lopen op armoede.

Beperkte toegang

Rechten:

Armoede en een kinderwens

Een onderzoek naar het bespreekbaar maken van armoede in combinatie met een kinderwens bij gezinnen die een risico lopen op armoede.

Beperkte toegang

Rechten:

Samenvatting

Armoede heeft een grote impact op het leven van mensen, doordat men dan niet zelfstandig in de eerste levensbehoeften kan voorzien. Gezond voedsel, huisvesting en verdere ontwikkeling na de middelbare school zijn voorbeelden van deze eerste levensbehoeften (Armoedefonds, z.d.). Effecten van armoede zijn bij kinderen al op jonge leeftijd merkbaar, zelfs al in de baarmoeder. Daarnaast kunnen de ouders, door wat zij door armoede meemaken, hun kinderen niet bieden wat ze nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018). Kijkend naar armoede in Eindhoven blijkt dat 9900 huishoudens in Eindhoven al minimaal 1 jaar een inkomen hadden tot de lage inkomensgrens. 9,7% van het totaal aantal kinderen in Eindhoven groeide op in deze gezinnen (Abbringh, Broere, Jochemsen & Logtestijn, 2020).
Het actieprogramma van het landelijke project ‘Kansrijke Start’ laat het belang zien van een bewuste keuze voor een zwangerschap in een kwetsbare situatie, zoals bij armoedeproblematiek. Zo staat er beschreven dat deze kwetsbare ouders eerder in beeld zouden kunnen komen bij professionals, als men het normaal zou vinden om over een kinderwens te spreken (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018). Mogelijk zouden zo de effecten van armoede op (toekomstige) kinderen worden verkleind. Enkele obstakels staan in de weg van het bespreekbaar maken van een kinderwens. Handelings- verlegenheid bij de professional kan ervoor zorgen dat het onderwerp niet aan bod komt in gesprek met inwoners. Ook kan een professional het onderwerp uitstellen, doordat er andere prioriteiten zijn in de situatie van een inwoner en de professional de inwoner niet wil ‘lastig vallen’ met een vraag over een kinderwens. Hierdoor kan het thema naar de achtergrond verschuiven en wordt het later of helemaal niet besproken (GGD GHOR Nederland, 2020).
Generalisten van Organisatie X herkennen de moeilijkheden in het bespreken van beide onderwerpen. Bij armoede kost het tijd om het onderwerp bespreekbaar te maken en op het bespreken van een kinderwens ligt een taboe. Hierdoor komt het onderwerp vaak niet aan bod in gesprekken met inwoners. Daarom richt dit praktijkgericht onderzoek zich op het verzamelen van kennis en inzichten over hoe generalisten van Organisatie X
De samenvatting fungeert niet alleen als toelichting op de titel, maar ook als een sterk verkorte versie van de inhoud.
Een bondige samenvatting met daarin goede trefwoorden levert het beste zoekresultaat op.
armoede in combinatie met een kinderwens bespreekbaar kunnen maken bij gezinnen met een laag inkomen. Dit zijn vaak gezinnen die risico lopen op armoedeproblematiek.
Om de vragen binnen dit praktijkgericht onderzoek, die zijn gesteld naar aanleiding van bovenstaand probleem, te beantwoorden, zijn er resultaten verzameld door middel van semigestructureerde interviews. De topiclijst voor deze interviews is terug te vinden in bijlage 5 van dit onderzoeksverslag. De vragen uit deze topiclijst zijn vervolgens voorgelegd aan 12 respondenten, die allen werkzaam zijn binnen Organisatie X.
Uit de resultaten, die voort zijn gekomen uit deze interviews, is gebleken dat het thema armoede door generalisten van Organisatie X wordt besproken met inwoners. Om dit te kunnen doen is er een vertrouwensband nodig. Daarna kan er zowel direct als indirect gevraagd worden naar de financiële situatie van een inwoner. Daartegenover wordt er nauwelijks tot niet met inwoners over een kinderwens gesproken. Het onderwerp staat niet op het netvlies van de generalisten, waardoor het niet opkomt in gesprekken met inwoners. Verder maken taboes op beide onderwerpen het niet makkelijk er met inwoners over te spreken.
Aan de hand van deze resultaten zijn er aanbevelingen geschreven over hoe het thema ‘een kinderwens’ op het netvlies van generalisten van Organisatie X gezet kan worden en bespreekbaar te kunnen maken in eerder genoemde gezinnen. Dit stelt generalisten van Organisatie X in staat om bij te dragen aan het verminderen van de effecten van armoede op (toekomstige) kinderen in Eindhoven.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-01-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk