De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ict-bekwaamheid op het gebied van computational thinking

een beeld van de huidige ict-bekwaamheid van leerkrachten op de onderzoeksschool, specifiek gericht op het onderdeel computational thinking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ict-bekwaamheid op het gebied van computational thinking

een beeld van de huidige ict-bekwaamheid van leerkrachten op de onderzoeksschool, specifiek gericht op het onderdeel computational thinking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richtte zich op het inventariseren van ict-bekwaamheid van de leerkrachten van groep 1/2 en groep 3. Daarbij is specifiek gekeken naar het onderdeel computational thinking. Er is onderzoek gedaan naar welke kennis en vaardigheden de leerkrachten inzetten om aan te sluiten bij de visie van de onderzoeksschool.

Het doel van dit onderzoek was een duidelijk en realistisch beeld creëren van de huidige ictbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van computational thinking. Er is onderzoek gedaan naar de kennis, vaardigheden en leermiddelen. Daarbij is het Vier in balans-model (Kennisnet, 2015) ondersteunend geweest.

Om antwoord te kunnen geven op de deel- en onderzoeksvraag is gebruikgemaakt van een enquête, interview en een inventarisatielijst. Uit de analyse van deze meetinstrumenten is gebleken dat de onderzoeksschool nog geen duidelijke visie heeft specifiek voor het onderdeel computational thinking en nog geen doorgaande lijn. Leerkrachten geven zelf aan te weinig kennis te hebben over dit onderdeel. De meerderheid van de leerkrachten geeft aan ondersteuning hierbij te willen. Er zijn behoorlijk wat leermiddelen en materialen rondom computational thinking aanwezig op de onderzoeksschool, maar deze zijn niet allemaal bekend bij de leerkrachten.

Aan de directie wordt aanbevolen om eerst een duidelijke visie rondom computational thinking te ontwikkelen, zodat leerkrachten de doorgaande lijn zien. Leerkrachten dienen zich op het gebied van computational thinking te professionaliseren en hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Daarnaast behoren ze zich te verdiepen in de leermiddelen en materialen rondom computational thinking. Vervolgens dienen ze hiermee te experimenteren.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-05-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk