De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Engels in het ontwikkelingsgericht onderwijs

Open access

Rechten:

Engels in het ontwikkelingsgericht onderwijs

Open access

Rechten:

Samenvatting

Naar aanleiding van alle actuele ontwikkelingen rondom Engels in het onderwijs, wil de school in dit onderzoek graag weten hoe zij Engels kunnen gaan implementeren binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw. Dit wordt onderzocht door te kijken over welke kennis de leerkrachten beschikken en welke mogelijkheden zij zien om hun kennis toe te passen in de praktijk. Daarnaast is er gekeken naar knelpunten die leerkrachten ervaren bij het geven van Engels.
De kernbegrippen van dit onderzoek zijn: Ontwikkelingsgericht Onderwijs, kerndoelen, modellen binnen Engels onderwijs, didactische en pedagogische principes en taalverwerving bij jonge leerders. Door middel van een interview en een vragenlijst is informatie verzameld over de kennis die leerkrachten hebben en de mogelijkheden die zij zien deze in te zetten en welke knelpunten zij hierbij ervaren. Het proces van hoe deze interventies geanalyseerd zijn, is beschreven in de onderzoeksopzet.
Uit de resultaten komt naar voren dat de leerkrachten veel kenniselementen wel herkennen, maar niet kunnen koppelen aan specifieke facetten van het leren van een vreemde taal. Een van de conclusies die hieruit getrokken kan worden is dat leerkrachten hun kennis moeten gaan structureren en aanvullen om een compleet beeld te krijgen van het aanbieden van Engels aan jonge kinderen.
Een belangrijke aanbeveling die hieruit naar voren komt is dat er wordt geadviseerd een werkgroep Engels aan te stellen die samen gaat werken aan een lesformulier voor Engels, waardoor de lessen gestructureerd aangeboden kunnen gaan worden en het leerrendement verhoogd kan worden

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-04-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk