De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen jeugdbeleid en initiatief Hall of Fame

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Tussen jeugdbeleid en initiatief Hall of Fame

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Toen ik van de middelbare school kwam, ben ik pedagogiek gaan studeren omdat ik 'iets' met mensen wilde doen. Met pedagogiek kun je nog veel kanten uit. Specifiek eraan is, dat de doelgroep bestaat uit kinderen of jongeren; mensen die nog een heel leven voor zich hebben en nog vele richtingen om zich te ontwikkelen. Bijdragen aan de ontwikkelingskansen voor hen heeft mij altijd getrokken.
Ik heb ook getwijfeld, of ik zelf niet iets in de creatieve richting wilde doen, maar uiteindelijk koos ik voor pedagogiek. Daarbij had ik het idee, dat je als pedagoog ook creativiteit in kunt zetten; hetzij met kinderen, die open staan voor veel, hetzij door het bedenken van projecten, waar ook een vorm van creativiteit voor nodig is. Uiteindelijk blijken mijn beide interesses, menselijke ontwikkeling en creativiteit, verenigd; ze vormen de basis van dit onderzoek.

Aanleiding van de afstudeerstage
Van Friesland verhuisde ik naar Tilburg om de opleiding tot HBO-pedagoog te kunnen volgen. En stap voor stap werd ik steeds meer verrast door de stad waarin ik terecht was gekomen. Kort gezegd; een stad met een rijk en levendig cultureel klimaat, waar allerlei initiatieven levensvatbaar blijken. Vanuit mijn pedagogische visie groeide de overtuiging, dat die culturele activiteiten veel pedagogische waarden in zich dragen. Was het niet mogelijk om pedagogiek en dat culturele van Tilburg te koppelen?! Voor mijn afstudeerstage stage heb ik de stoute schoenen aangetrokken om uit te zoeken wat de mogelijkheden hierbij zijn.
Twee overwegingen brachten me bij de gemeente. 1: Ik wilde graag vanuit een 'neutrale' organisatie werken. Er vanuit gaande, dat door heel Tilburg erg veel en verschillende jongeren zich met culturele activiteiten bezig houden. 2: Mijns inziens moet een gemeente een soort overkoepelend beeld hebben van wat zich in haar stad afspeelt en een kerntaak om hierin te reguleren. Ik heb de gemeente verzocht daar mijn afstudeerstage te mogen lopen. Dit heeft geleid tot een afstudeerproject in het studiejaar 2006-2007 bij de afdeling Onderwijs en Jeugd van de gemeente Tilburg.
Waar het praktijkgedeelte van mijn onderzoek zich op zou richten, werd snel duidelijk. In Tilburg ís al een gelegenheid waar jongeren en culturele activiteit samengaan; de Hall of Fame.

De kern van dit onderzoek
Bovenstaand zijn alle ingrediënten van mijn onderzoek benoemd. Kernelementen zijn pedagogiek, cultuur en jeugdbeleid. Vanuit mijn pedagogische opleiding wil ik bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen of jongeren. Dat wil ik toespitsen op culturele activiteit en daarbij heb ik de gemeente als 'regisseur van lokaal jeugdbeleid' (Hupe, 1997) ingeschakeld.
In deze scriptie zal verder een deel gewijd worden aan jeugdparticipatie, omdat:
- dit de rode draad van jeugdbeleid vormt
- ik geloof in de meerwaarde ervan voor verschillende partijen
- mijn praktijkonderzoek zich richt op een organisatie die geheel uit jeugdparticipatie is ontstaan: de Hall of Fame.

Uiteindelijk is het element 'cultuur' naar de achtergrond geschoven en staan de begrippen pedagogiek en jeugdbeleid centraal in dit verhaal. Over mijn ervaring met het Tilburgse culturele klimaat is een document in de bijlage te vinden. (bijlage 1) Dat neemt niet weg dat de activiteiten van de Hall of Fame grotendeels van culturele aard zijn. Ik zou iedereen dan ook aanraden om dat culturele aspect mee te nemen wanneer er een beeld over deze organisatie wordt gevormd.

Ook al was het niet altijd makkelijk om mij bij te staan in het proces wat tot deze scriptie heeft geleid, er zijn veel mensen geweest die mij hebben gesteund. Daar ben ik heel dankbaar voor. Een aantal wil ik graag bij naam noemen: mijn ouders, Frits en Elma; mijn vriend Marc; mijn stagebegeleider Gijs Bax en mijn afstudeerbegeleider Marjolijn Roosch: heel hartelijk dank voor jullie steun!

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk