De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgtechnologie in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgtechnologie in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de praktijk is de vraag gekomen om te onderzoeken waarom zorgtechnologie in de thuissituatie niet zo veel wordt toegepast.
De onderzoeksvraag waarmee gewerkt is, luidt: “Hoe kan de zorgtriade binnen de Zorgboog regio Gemert/Bakel ondersteund worden om de inzet van zorgtechnologie in de thuissituatie te bevorderen, zodat de eigen regie van de cliënt vergroot wordt?”
Om deze vraag te beantwoorden zijn drie deelvragen opgesteld, waardoor drie deelonderzoeken uitgevoerd zijn. In het eerste deelonderzoek, de literatuurstudie, werd onderzocht wat de literatuur aangeeft als bevorderende en belemmerende factoren van de toepassing van zorgtechnologie. Onbekendheid bij ontwikkelaars over de leefwereld van de cliënt en onbekendheid bij zorgprofessionals en cliënten over zorgtechnologie worden als belangrijkste belemmerende factor genoemd. Tevens is het vertrouwen in de zorgtechnologie bij zorgprofessionals en cliënten laag, waardoor deze niet makkelijk toegepast wordt. Zorgtechnologie geeft wel een vergroot gevoel van veiligheid en vergroot de eigen regie van de cliënt. Verder geeft de literatuur aan dat de inzet van zorgtechnologie om een maatschappelijke innovatie vraagt. Gedachtes en gevoelens moeten anders beleefd worden en gewoontes moeten worden aangepast.
Het tweede deelonderzoek, welke kwalitatief en beschrijvend van aard was, bestond uit twee focusgroepinterviews onder zorgmedewerkers. Hieruit kwam naar voren dat scholing en ervaring opdoen belangrijke factoren zijn om het toepassen van zorgtechnologie te laten slagen. Het vergroten van de zelfstandigheid werd als belangrijkste bevorderende factor benoemd en matig vertrouwen in de technologie als belangrijkste belemmerende factor. Verder gaven zorgmedewerkers aan dat er duidelijke randvoorwaarden geschept moeten worden voordat zij met zorgtechnologie willen werken. Tevens geven zorgmedewerkers aan dat de mantelzorgers ingezet kunnen worden om cliënten te motiveren zorgtechnologie te gebruiken of aan te schaffen.
Daarnaast werden in het derde deelonderzoek, vijf interviews gehouden in de zorgtriade, waardoor dit deelonderzoek ook kwalitatief beschrijvend van aard was. Hieruit kwam naar voren dat cliënten hopen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen met behulp van zorgtechnologie. Zowel cliënt als mantelzorger verwachten duidelijke uitleg van de zorgmedewerkers alvorens zij zorgtechnologie toe gaan passen. Als belemmerende factor kwam naar voren dat er weinig vertrouwen in de werking van zorgtechnologie is. De zorgmedewerker benoemt tevens de tijdsinvestering van scholing en training als belemmerende factor.
Naar aanleiding van de drie onderzoeken samen zijn de aanbevelingen voor de praktijk, goede scholing en training van zorgmedewerkers zodat zij de cliënt op de hoogte kunnen houden van mogelijkheden en bij kunnen staan in het gebruik van zorgtechnologie. Tevens is vervolgonderzoek raadzaam onder cliënten en mantelzorgers omdat deze in dit onderzoek onderbelicht blijven. Verder kan de bekendheid van zorgtechnologie onder cliënten vergroot worden door folders te verspreiden en presentaties te houden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingFontys Hogeschool Mens en Gezondheid
PartnersStichting De Zorgboog (Helmond)
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk