De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen en verwachtingen van casemanagers en verpleegkundigen rondom het inzetten van Sensara®

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen en verwachtingen van casemanagers en verpleegkundigen rondom het inzetten van Sensara®

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

AANLEIDING: De zorg verandert doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Hierdoor wordt er meer verwacht van mantelzorgers. Door de inzet van Sensara® is het mogelijk om de mantelzorgers te ontlasten. De gemeente Helmond heeft samen met Savant Zorg, Zorgboog, Vilans en KPN een pilot rondom Sensara® opgezet. Gedurende de pilot wordt Sensara® vergoed. Het blijkt ondanks de vergoedingen dat Sensara® minimaal als interventie wordt aangekaart door casemanagers en verpleegkundigen. Op dit moment is niet duidelijk welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren spelen bij casemanagers en verpleegkundigen van Savant Zorg een rol tijdens het inzetten en accepteren van Sensara® bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie.
LITERATUURSTUDIE: Uit de resultaten van de literatuurstudie blijkt dat scholing en het betrekken medewerkers een belangrijke bevorderende factor is. Privacy en kosten blijken een belemmerende factor te zijn. Onder zorgprofessionals is een mindset nodig om het uiteindelijk in te gaan zetten.
DEELVRAAG 1: Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en verwachtingen van casemanagers ten aanzien van het inzetten van Sensara®. In totaal zijn er vijf casemanagers geïnterviewd. Er is naar voren gekomen dat een goede implementatie en goede scholing van belang is bij het daadwerkelijk inzetten van Sensara®. De casemanagers zijn wel voldoende geschoold maar onvoldoende op de hoogte gehouden van het verloop van de pilot. De casemanagers hebben zorgen als het gaat over de kosten van Sensara® als de pilot afloopt. Tevens vinden zij dat er meer bekendheid dient te komen voor de doelgroep over Sensara®.
DEELVRAAG 2: Door middel van kwalitatief onderzoek zijn ervaringen en verwachtingen van verpleegkundigen in kaart gebracht rondom het inzetten van Sensara®. Er zijn in totaal acht respondenten geïnterviewd. Het blijkt dat de verpleegkundigen onvoldoende zijn geschoold en geïnformeerd rondom Sensara® en de pilot. Zij zien echter wel de voordelen van Sensara®. De verpleegkundigen van Savant zorg zijn van mening dat scholing rondom Sensara® teambreed had moeten verlopen. Doorgaans komen verzorgenden vaker bij de cliënten waardoor zij beter zicht hebben waar Sensara® een goede aanvulling zou kunnen zijn.
CONCLUSIE: Scholing en het betrekken van zorgprofessionals bij de implementatie zijn belangrijke factoren. Verpleegkundigen zijn onvoldoende geschoold en geïnformeerd tijdens de pilot. Hierdoor hebben zij Sensara® zelf niet ingezet. Als Sensara® organisatie-breed gedragen wordt zullen uiteindelijk meer medewerkers Sensara® in kunnen gaan zetten.  
AANBEVELINGEN: Het is belangrijk om te onderzoeken wat er op organisatorisch niveau nodig is om succesvol te kunnen implementeren. Tevens is het wenselijk dat zorgprofessionals goed geschoold worden. Indien er in de toekomst een implementatie plaatsvindt middels een pilot, is het van belang om alle gebruikers op de hoogte te houden van het verloop van de pilot. Tot slot is noodzakelijk dat er bekendheid komt over Sensara®. Op deze manier weten mantelzorgers en cliënten beter wat ze ervan kunnen verwachten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingFontys Hogeschool Mens en Gezondheid
PartnersSavant Zorg Helmond
Datum2019-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk