De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan ik als internaatbeheerder van de Muze het welzijn van mijn internen verbeteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoe kan ik als internaatbeheerder van de Muze het welzijn van mijn internen verbeteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het ROK (referentiekader onderwijskwaliteit) heeft het RIK (referentiekader internaatskwaliteit) het levenslicht gezien eind 2019. Als rode draad doorheen het RIK loopt het algemeen welzijn van alle internen en de opvoeders in de brede zin van het woord. De internaten zijn vrij in te vullen wat zij onder “welzijn” verstaan. In de literatuur zijn honderden definities terug te vinden. In internaat De Muze heeft men gekozen om welzijn te koppelen aan positieve psychologie, nieuwe autoriteit en het vierladenmodel. De Muze, die enkel internen heeft van de Kunsthumaniora Brussel (KHB), heeft een atypisch publiek. De GOK-cijfers (gelijke kansen onderwijs) van KHB laten vermoeden dat er minder nood is aan leerbegeleiding. Uit het vooronderzoek naar de detailcijfers voor De Muze bekomt men een totaal ander beeld. 78% van de internen hebben leer- en/of sociaal-emotionele problemen. Een stukje van welzijn dat zeker de aandacht vraagt. Het RIK legt alle internaten op om cyclisch het welzijn van haar internen te onderzoeken. Tot op heden gebeurde dit sporadisch of niet. Als men al metingen deed was dit via een enquête en meestal dan nog over bepaalde activiteiten. De enquêtes die we bij alle internen en ouders van De Muze hebben afgenomen, is gebaseerd op bestaande enquêtes ons bezorgd door collega’s over heel Vlaanderen. Uit de bestaande enquêtes werd één vragenlijst gedistilleerd na samenspraak met opvoeders, internen, ouders, leerlingenbegeleiding en directie. Met een respons van 67% evenaren we de respons van de welzijnenquêtes van de Kunsthumaniora. Een enquête die KHB volgens het RIK om de twee jaar moet afnemen. De resultaten werden achteraf besproken met de opvoeders en de versterkte internenraad.

De enquête diende enkel als opstapje en is met de huidige vraagstelling overbodig. Het hoofditem dat naar voor kwam was het hebben van echte inspraak en in tweede orde betere communicatie naar alle geledingen. Hiervoor werd er een actieplan opgesteld om volgend schooljaar mee te starten. Hierin staat onder andere aangegeven dat de internenraad zal worden versterkt en gaat meedenken aan het concreet uitwerken van acties, inclusief het invullen van het vierladenmodel. Het mooiste resultaat is het engagement van de internen om zelf mee te werken aan het verbeteren van hun welzijn en van het team. Als internaatbeheerder moet ik erover waken dat de groepsgesprekken regelmatig plaats vinden, er zelf af en toe aan deelnemen, de agenda mee stofferen indien nodig en vooral ervoor zorgen dat de geplande acties effectief worden uitgevoerd. Het evenwicht vinden tussen voldoende nabij zijn bij de internen en toch ver genoeg af indien nodig, is hiervoor noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieFontys
Datum2021-07-27
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk