De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van impliciet naar expliciet planmatig werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van impliciet naar expliciet planmatig werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek is de invoering van de wet passend onderwijs. In 2012 zullen de scholen voor regulier voortgezet onderwijs klaar moeten zijn om meer zorgleerlingen op te nemen en zij moeten passend onderwijs kunnen aanbieden. In hoeverre zijn de docenten daartoe in staat? Aan de hand van de cyclus voor planmatig werken zijn docenten van een school voor vmbo-theoretische leerweg bevraagd op kennis, vaardigheden en behoefte aan faciliteiten, scholing en coaching. Ook de leerlingen en de schooleiding is bevraagd. Hieruit is een beeld ontstaan over de stand van zaken met betrekking tot het planmatig werken op deze school. De onderzoeker kon aan de hand van de resultaten van het onderzoek een lijst met aanbevelingen opstellen voor de directie van deze school. Vooral het werken met gedragspproblematische leerlingen wordt als moeilijk ervaren en ook het handelingsplan is voor veel docenten een onbekend fenomeen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk