De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procentrekenen, en nu goed!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procentrekenen, en nu goed!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf het studiejaar 2015-2016 telt de rekentoets mee voor de examenuitslag. Ook dit schooljaar maken leerlingen al de rekentoets. Deze toets telt nog niet mee voor de examenuitslag maar staat wel op de cijferlijst. Zowel docenten op het Blariacumcollege als collega`s uit het hele land constateren gebrekkige rekenvaardigheden bij leerlingen. Ook ik ervaar deze problemen binnen het vak economie, en dan met name op het gebied van procentrekenen. In een nulmeting die ik heb uitgevoerd blijkt ruim 65% het functionele 2F niveau niet te beheersen. Om dit probleem aan te pakken is de volgende probleemstelling geformuleerd: “Welke aanbevelingen kan ik naar aanleiding van het landelijk rekenbeleid, als economiedocent doen voor het Blariacumcollege op het gebied van procentrekenen, om het procentrekenen van de vmbo kader leerlingen te verbeteren?”
Met behulp van een nulmeting heb ik het huidige niveau van de vmbo kader 3 leerlingen getoetst. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 34% van de leerlingen het functionele 1F niveau niet beheerst. Een nulmeting op 2F niveau laat zien dat 65% het functionele 2F niveau niet beheerst.
De problemen die binnen het procentrekenen naar voren komen zijn divers. Velen verschillen hierover van mening. Ik heb de belangrijkste problemen proberen te ondervangen. Dit heb ik gedaan door onderzoek te doen naar het huidige niveau van de 3de jaars kader leerlingen. Via een nulmeting heb ik het niveau van deze leerlingen gemeten. Middels een foutenanalyse heb ik de problemen die leerlingen ervaren op een rijtje gezet. Daarnaast heb ik de literatuur bestudeerd. Hieruit heb ik de belangrijkste problemen op het gebied van procentrekenen beschreven. Tenslotte heb ik docenten die binnen hun eigen vakgebied met procentrekenen in aanraking komen geïnterviewd, en naar hun ervaringen op het gebied van procentrekenen gevraagd. Al deze onderzoeksmethoden leiden tot een drietal kernproblemen:
- Didactiekproblemen, leerlingen krijgen met betrekking tot procentrekenen verschillende didactieken aangeleerd.
- Rekenproblemen, leerlingen snappen het principe van procentrekenen niet. Ze missen de basis.
- Contextproblemen, leerlingen ervaren problemen op het gebied van leesvaardigheid en ervaren problemen in het oplossen van vraagstukken.

Middels dit onderzoek heb ik de bovenstaande 3 problemen aangepakt. Dit heb ik gedaan door een oefenboek voor leerlingen te ontwikkelen. Dit oefenboek is opgedeeld in 3 delen. In ieder deel staat een van de bovenstaande problemen centraal. Dit oefenboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de teamleden van de ICT-route/HV. Voor de korte termijn wordt aanbevolen om het oefenboek aan het begin van leerjaar 3 te gebruiken. Er wordt geadviseerd om het oefenboek in eerste instantie klassikaal te doorlopen. Dit vanwege de hoge abstractheid van het onderwerp procentrekenen, en het intelligentieniveau van de leerlingen. Voor de lange termijn wordt aanbevolen om meer afstemming te bereiken binnen een team. Docenten die binnen hun eigen vakgebied het onderdeel procenten behandelen zouden moeten komen tot één oplossingsmethode, die zij hanteren in hun lessen

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar Algemene Economie (Sittard)
AfdelingFontys Lerarenopleiding Sittard
PartnersBlariacumcollege Venlo
Datum2015-05-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk