De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de trajectgroep-ondersteuner bij de opstart en implementatie van een trajectgroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van de trajectgroep-ondersteuner bij de opstart en implementatie van een trajectgroep

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de rol van de trajectgroep-ondersteuner bij de opstart en implementatie van een trajectgroep op een HAVO/VWO school.

De opzet van trajectgroepen op de drie scholen, waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, is een pilot van twee jaar die geïnitieerd wordt en voor een deel gesubsidieerd wordt door het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Door het samenwerkingsverband is een trajectgroep-ondersteuner aangesteld die de scholen ondersteunt bij het schrijven van de kader- en werkplannen, die ondersteunt in de opstart, die de trajectgroepbegeleiders coacht en die het gehele proces monitort.

Een trajectgroep heeft als doel de uit- of afstroom tegen te gaan van leerlingen die qua cognitie het HAVO of het VWO zouden moeten aankunnen. Een tweede doel van de trajectgroep is het handelingsbekwaam maken van docenten om om te kunnen gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de trajectgroep worden geïndiceerde cluster 4-leerlingen en niet-geïndiceerde zorgleerlingen opgevangen. Trajectgroepleerlingen volgen hun eigen lesrooster in hun eigen klas. Als het tijdens de lessen of schoolmomenten nodig is, kunnen trajectgroepleerlingen terugvallen op de trajectgroep voor extra ondersteuning en begeleiding. De trajectgroep wordt bemenst door een trajectgroepbegeleider.

Gedurende dit evaluatieonderzoek is op zoek gegaan naar hoe de taakinvulling van de trajectgroep-ondersteuner tot nu toe verloopt en hoe deze taakinvulling zou moeten zijn om de pilot te doen slagen. Hiervoor is een studie gedaan naar theorieën over verander- en projectmanagement. Via interviews, vragenlijsten en de evaluatie van de werkplannen, zijn de huidige taken van de trajectgroep-ondersteuner bekeken op tevredenheid. De bevindingen zijn naast de literatuur gelegd en tegen het licht gehouden van de taken van de trajectgroep-ondersteuner zoals deze beschreven staan in de subsidieaanvraag van de pilot. De uitslag van het onderzoek zal aanbevelingen geven voor de taken en werkwijzen van een trajectgroep-ondersteuner.

"

Toon meer
OrganisatieFontys
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk