De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Social media

Een onderzoek binnen Severinus in het woonhuis Aangelag 17 naar handvaten die het gebruik van social media door cliënten veiliger maken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Social media

Een onderzoek binnen Severinus in het woonhuis Aangelag 17 naar handvaten die het gebruik van social media door cliënten veiliger maken.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit ervaringen van verpleegkundigen van Aangelag 17 is gebleken dat er geen regelgeving is ten aanzien van social media gebruik door cliënten, waardoor zich problemen voordoen. Voorvallen als hacken en stalken laten zien dat dit een actueel probleem is op het woonhuis.
Om het gebruik van social media van cliënten veiliger te maken werd antwoord gezocht op de vraag welke handvaten aangereikt konden worden aan verpleegkundigen en cliënten. Hiervoor is een verkennende literatuurstudie gedaan naar met name de gevaren van social media en de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking. Er is onderzoek gedaan bij andere instellingen die zorg bieden aan verstandelijk beperkten om te achterhalen wat het beleid van deze instellingen is over social media gebruik. Hieruit is naar voren gekomen dat social media bij andere instellingen ook een actueel onderwerp is en dat deze instellingen ook nog geen beleid hierover hebben. Ook is gebruik gemaakt van de CAI (context assessment tool) om de context van het woonhuis in kaart te brengen.
Er zijn interviews afgenomen bij verpleegkundigen en cliënten om de meningen en ervaringen te achterhalen. Deze interviews zijn geanalyseerd volgens de vertaling van Cardiff van de zes stappen bij de thematische analyse van Braun en Clarke. Hieruit is naar voren gekomen dat er een beperkte kennis is onder verpleegkundigen en cliënten over social media en dat cliënten een beperkt inzicht hebben over de nadelen en gevaren van social media. Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd over social media gebruik door de cliënten, en ook is er geen eenduidige begeleidingsstijl onder verpleegkundigen. Wat ook naar voren kwam is dat verpleegkundigen een dilemma ervaren tussen privacy en de mate van controle die ze uitvoeren bij social media gebruik door cliënten. Als laatste kwam ook naar voren dat de verpleegkundigen het beleid van Severinus minimaal vinden en dat er een concreter beleid moet komen.
Om oplossingen te bieden voor de problemen die uit de conclusies naar voren komen, zijn er aanbevelingen gedaan. Er zijn zowel aanbevelingen aan het woonhuis, als aan de instelling gedaan. Van een aantal aanbevelingen die aan het woonhuis zijn gedaan, is een handvat uitgewerkt. Ook is er voor diverse aanbevelingen een implementatieplan geschreven. Met de opdrachtgever is overlegd welke aanbeveling(en) het meest waardevol zijn voor het woonhuis, en deze zijn in de presentatie behandeld om een begin te maken met de implementatie.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Verpleegkunde
PartnersSeverinus te Veldhoven
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk