De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De JPP-methode, een handleiding voor jeugdpreventiewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De JPP-methode, een handleiding voor jeugdpreventiewerkers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze handleiding is primair bestemd voor hulpverleners die in de jeugdpreventiepraktijk met de JPP-aanpak werken of willen gaan werken. Uit een eerdere NIZW-publicatie blijkt dat de JPP-aanpak een bruikbare en waardevolle aanvulling is in het geheel van de jeugdzorg. Deze handleiding geeft een overzicht van verschillende werkprocessen en structureert een aantal veel voorkomende patronen in de hulpverlening.

In de regio Zuid-Oost-Brabant functioneert sinds begin jaren 90 het Jeugd Preventie Programma (JPP), een samenwerkingsverband tussen de politie en de jeugdhulpverlening . Het JPP is gericht op het voorkomen van (toename van) probleem- en delictgedrag bij jeugdigen. In de JPP-aanpak treedt de politie op als signaleerder van probleemgedrag. De politie is de vindplaats en taxeert in de thuissituatie de ernst van de problematiek bij gezinnen: ouders en kinderen. De politiefunctionaris kan de cliknt vervolgens voorstellen om een contact aan te gaan met het JPP. Vervolgens meldt de politiefunctionaris de cliknt aan bij het JPP, en gaat een jeugdpreventiewerker snel op de cliknt af.
En dan volgt een kort, actief en clikntgericht hulpverleningstraject in de thuissituatie dat vooral gericht is op het weer zelf kunnen hanteren of oplossen van de problemen door de cliknten.
Een JPP-traject bestaat uit een samenhangend geheel van hulpverleningsactiviteiten. Welke activiteiten dat zijn is afhankelijk van de cliknt en zijn hulpvraag. Over het algemeen zal het aanbod een mix zijn van meer algemene activiteiten als invoegen, opbouwen van het contact, motiveren en coachen in meer specifieke interventies, bijvoorbeeld gericht op het leren van nieuwe vaardigheden. Dit samenhangend geheel van hulpverlening wordt op een planmatige wijze georganiseerd, doordat er samen met de cliknt meer of minder expliciet een hulpverleningscyclus doorlopen wordt: probleemanalyse, prioriteitenstelling, doelbepaling, plan van aanpak, uitvoering en evaluatie en bijstelling.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2002
TypeBoek
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk