De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begaafdheid & Wereldoriëntatie

verrijkingsonderwijs bieden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Begaafdheid & Wereldoriëntatie

verrijkingsonderwijs bieden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het schoolplan van basisschool X (2018-2019) zijn strategische beleidsvoornemens geformuleerd die in het jaarplan (Basisschool X, 2018-2019) nader uitgewerkt zijn. In het jaarplan staat talentontwikkeling op nummer 1. De oude, voltooide ambities op dit onderwerp zijn vervangen door nieuwe ambities.

Waar de oude ambities op het gebied van talentontwikkeling zich richtten op álle leerlingen van basisschool X en hun ontdekkende houding, richten de nieuwe ambities zich nu specifiek op de (hoog)begaafde leerlingen. Het doel is hen op allerlei gebieden te laten kennismaken met hun eigen talent en de ontdekkende houding en nieuwsgierigheid te stimuleren.

De onderzoeksvraag luidt: Op welke manier kan het verrijkingsaanbod op het gebied van wereldoriëntatie vormgegeven worden zodat dit afgestemd wordt op de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen in de bovenbouw op basisschool X? Door middel van een ontwerp- en actieonderzoek zoek ik naar een antwoord op deze vraag en bijbehorende deelvragen. Ik ga in gesprek met collega’s, directie en een groep (hoog)begaafde leerlingen. Op basis hiervan ontwerp ik samen met deze leerlingen een lessenreeks op het gebied van wereldoriëntatie en voeren zij deze uit. Tot slot bekijk ik samen met de klankbordgroep hoe deze lessenreeks geïntegreerd kan worden in ons onderwijs.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-07-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk