De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de perceptie van autonomie

Werken met een autonomie-ondersteunende lesgeefstijl met als doel de perceptie van autonomie, en daarmee de inzet en motivatie bij leerlingen te verhogen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de perceptie van autonomie

Werken met een autonomie-ondersteunende lesgeefstijl met als doel de perceptie van autonomie, en daarmee de inzet en motivatie bij leerlingen te verhogen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op het Sint-Janscollege te Hoensbroek wordt een vooronderzoek uitgevoerd. Hierbij worden de psychologische basisbehoefte van leerlingen gemeten gebruikmakend van de BPNSFS vragenlijst. Dit betreft drie verschillende klassen. Een brugklas HAVO-VWO, een derde klas VWO en een vierde klas VWO. Uit dit vooronderzoek komt naar voren dat de vierde klas VWO laag scoort op de basisbehoefte autonomie. Aan de hand hiervan wordt een literatuuronderzoek opgesteld om mogelijk de perceptie op autonomie van leerlingen te kunnen verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een autonomie-ondersteunende lesgeefstijl door de docent. Dit samen leidt tot de volgende onderzoeksvraag: ‘Welk effect heeft een autonomie-ondersteunende lesgeefstijl op de perceptie van autonomie bij de leerlingen uit klas V4A van het Sint-Janscollege te Hoensbroek?’

Methode
Het interventieonderzoek is gericht op het verbeteren van de perceptie op autonomie bij leerlingen. Hierbij worden vijf interventielessen aangeboden. De interventiegroep krijgt autonomie-ondersteunend les. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een participatieve en afstemmende benadering door de docent. De controlegroep krijgt les volgens het reguliere programma waarin niet expliciet autonomie-ondersteunend wordt gewerkt.

Resultaten
De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek zijn dat er geen significant effect wordt waargenomen voor zowel autonomiesatisfaction als -frustration op de voor- en nameting.

Conclusie
Het is nog niet met zekerheid te zeggen of er een positief effect is van een autonomie-ondersteunende lesgeefstijl op de perceptie van autonomie bij leerlingen uit klas V4A van het Sint-Janscollege te Hoensbroek. Daarvoor is er meer onderzoek nodig met geschikte meetinstrumenten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Lichamelijk Opvoeding
AfdelingFontys Sporthogeschool
Datum2018-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk