De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mens en maatschappij en de doorlopende leerlijn voor het vak geschiedenis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mens en maatschappij en de doorlopende leerlijn voor het vak geschiedenis

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het combineren van vakken is niet iets van de laatste jaren. Er wordt al sinds de 19de eeuw
geopperd om vakken te clusteren en zo te komen tot vakkenintegratie. Hoewel de weg lang en
ook niet altijd vrij van kritiek is geweest, komt het clusteren van vakken geregeld voor binnen het onderwijs. Zo ook de vakkencluster mens en maatschappij. Dit vak is een combinatie van de
vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis, sociologie en staatsinrichting. Of het clusteren van vakken in de onderbouw voordelig uitpakt voor de leerling, is echter de vraag. Men moet er namelijk rekening mee houden dat in de bovenbouw andere eindeisen gelden dan in de onderbouw. In de bovenbouw wordt er namelijk geen mens en maatschappij meer gegeven, laat staan dat er een centraal schriftelijk examen is.
Ook de aansluiting van het onderwijs is een hot issue. Er wordt gesproken over doorlopende
leerlijnen. Een leerling moet zo weinig mogelijk obstakels tegenkomen als het gaat om
vakinhouden en vaardigheden. Docenten geven aan dat zij problemen ervaren met de aansluiting
tussen onder – en bovenbouw en dus tussen mens en maatschappij en geschiedenis.
In dit onderzoek is er dan ook gekeken of het gebruik van de methodes Plein M bij het vak mens en maatschappij in de onderbouw en Memo voor het vak geschiedenis in de bovenbouw een
doorlopende leerlijn voor het vak geschiedenis in de bovenbouw voor het vmbo theoretische
leerweg in de weg staat.
Uit vragenlijsten aan leerlingen en docenten valt te concluderen dat er wel een doorlopende
leerlijn is tussen beide vakken, maar dat deze zeer zwak is. In de methode Plein M wordt de stof te oppervlakkig benaderd, waardoor leerlingen in het derde leerjaar met te weinig bagage beginnen bij het vak geschiedenis. De methode Plein M bereidt dus onvoldoende voor op het vak geschiedenis. Leerlingen en docenten geven aan dat ze de vakken liever apart aangeboden krijgen en mogen geven. Het vak mens en maatschappij als zodanig kan wel blijven bestaan, maar met aparte methodes.
Aanbeveling aan de school is dan ook om te kiezen voor aparte methodes voor het vak mens en maatschappij, zodat er meer diepgang en duidelijkheid kan worden aangebracht in de leerstof en dat leerlingen beter worden voorbereid op het vak geschiedenis in de bovenbouw van het vmbo theoretische leerweg.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Geschiedenis (Sittard)
AfdelingFontys Lerarenopleiding Sittard
PartnerBisschoppelijk College Broekhin Reuver
Datum2015-05-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk