De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Begeleiding en ondersteuning van leraren in een veranderingsproces

praktijkgericht onderzoek

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Begeleiding en ondersteuning van leraren in een veranderingsproces

praktijkgericht onderzoek

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek is onderzoek gedaan naar een passende manier van begeleiding en ondersteuning tijdens een veranderingsproces door een Intern Begeleider (IB-er). Dit onderzoek richt zich op een veranderingsproces richting een actuele verandering naar ‘inclusiever onderwijs’. Daarbij is het doel dat de begeleiding gericht is op de procesbegeleiding van de verandering waarbij de inzet van kwaliteiten, talenten en krachtbronnen van leraren in dienst staat van passend onderwijs aan alle kinderen.

Vanuit mijn werkgever is een veranderwens geformuleerd richting werken aan inclusiever onderwijs voor alle kinderen. In dit onderzoek is gekeken hoe deze veranderwens vorm kan krijgen. Bewustwording van kwaliteiten en krachtbronnen van het team en het geven van professionele ruimte neemt een belangrijke plek in tijdens dit proces. De onderzoeksvraag die gesteld is, in combinatie met de deelvragen, zijn mede gebaseerd op de verschillende fasen van de onderzoeksstrategie Appreciative Inquiry (AI), (Cooperrider, 2008). Waarderend onderzoek gaat uit van het goede dat er al is, waarbij vanuit de positieve psychologie gekeken wordt, naar wat nog verbeterd kan worden. Daarbij wordt de leraar uitgedaagd tot creatieve oplossingen voor verandering in denken, leren en handelen. Het model van niveaus van denken, leren en veranderen van Bateson en Dilts (2014) geeft structuur en houvast in de begeleiding en ondersteuning van leraren tijdens dit veranderingsproces. De procesbeschrijving en de daarbij behorende resultaten van het onderzoek worden beschreven en weergegeven in verschillende hoofdstukken. Dit onderzoek sluit af met conclusies en aanbevelingen die verbonden zijn aan het theoretisch kader als onderbouwing van dit praktijkonderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-06-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk